MUKADDEM (TDK)


1 . Önce gelen, önceki.
2 . isim, mantık Öncül.

Mukaddem kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi D , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi M . Başı M sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

MANTIK Nedir?


1 . Doğru düşünme sanatı ve bilimi: "Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada."- N. Cumalı.
2 . Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: "Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü."- R. N. Güntekin.
3 . felsefe Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

ÖNCEKİ Nedir?

Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık: "Önceki başkan."- .

ÖNCÜ Nedir?


1 . Önde gidip haber ulaştıran kimse.
2 . Bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser, müjdeci, avangart.
3 . sıfat Önden gelen, önde olan, artçı karşıtı.
4 . askerlik Yürüyüşte kolun ilerisinden giden kıta, pişdar, artçı karşıtı.
5 . halk ağzında Önder, kılavuz.

ÖNCÜL Nedir?


1 . Bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden herhangi biri, mukaddem.
2 . Bir tasımda sonucu hazırlayan ilk iki önermeden her biri, mukaddem.
3 . Bir bilimsel çalışmada işe koyulurken, araştırmaya konu edilmeksizin doğru sayılan önerme.
4 . halk ağzında Kılavuz, öncü.

A D D E K M M U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mukaddem,

6 Harfli Kelimeler

Kudema,

5 Harfli Kelimeler

Dudak, Kadem, Madde, Madem, Ummak,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Amme, Duka, Duma, Kame, Kamu, Kuma, Ukde, Umde, Umma,

3 Harfli Kelimeler

Dam, Dek, Dem, Dua, Eda, Kam, Kem, Kum, Mum,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, De, Ek, Em, Ke, Me,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.