MUHTEREM (TDK)

Saygıdeğer: "Bendenizle birlikte muhterem okuyucuların hepsi de güler, durur."- A. Rasim.

Muhterem kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi M . Başı M sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

MUHTEREM Nedir?

Saygıdeğer: "Bendenizle birlikte muhterem okuyucuların hepsi de güler, durur."- A. Rasim.

OKUYUCU Nedir?


1 . Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari: "Sevgili okuyucularım, hepinize şen, mesut, kısmetli ve bereketli yıllar dilerim."- B. Felek.
2 . Şarkıcı.
3 . Türkücü.
4 . halk ağzında Düğüne çağrı yapan kimse.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGIDEĞER Nedir?

Kendisine saygı gösterilmeye değer, muhterem.

E E H M M R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Muhterem,

7 Harfli Kelimeler

Merhume,

6 Harfli Kelimeler

Mehter, Memure, Merhem, Merhum,

5 Harfli Kelimeler

Memur, Meret, Metre, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Emet, Emme, Erme, Erte, Eruh, Eter, Etme, Meme, Mert, Murt, Tere, Umre,

3 Harfli Kelimeler

Hem, Her, Met, Mum, Mut, Ret, Ruh, Rum, Tem, Ter, Tuh, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Em, Er, Et, He, Hu, Me, Re, Te, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.