MUHTELİS (TDK)

Kamu malını zimmetine geçiren, çalan.

Muhtelis kelimesi baş harfi M son harfi S olan bir kelime. Başında M sonunda S olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi S . Başı M sonu S olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALA Nedir?

Belli adlardan önce gelerek eyleme bağlanır ve adla ilgili bir çabukluk, süreklilik, dikkatsizlik anlamı katar.

KAMU Nedir?


1 . Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
2 . Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme: "Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş."- H. Taner.
3 . sıfat, eskimiş Hep, bütün: "Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize."- Yunus Emre.

ZİMMET Nedir?


1 - Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü.
2 - Üstlenilen para.
3 - Bir sorumlunun üzerine geçirdiği ve ödemek zorunda olduğu para.

E H L M S T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Muhtelis,

6 Harfli Kelimeler

Muhlis, Muhtel, Telhis, Telmih, Temsil, Teshil, Teslim,

5 Harfli Kelimeler

Helis, İsmet, İstem, Lehim, Lemis, Liste, Mehil, Mesih, Mesul, Mesut, Metil, Metis, Misel, Muhil, Muhit, Sehim, Selim, Semih, Silme, Sitem, Telis, Telsi,

4 Harfli Kelimeler

Ehil, Elim, Elit, Elti, Esim, Etil, Etli, Hile, İlme, İtme, Liet, Lime, Lise, Luti, Mesh, Mest, Muit, Muti, Semt, Site, Stil, Sulh, Tehi,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Hem, His, Hit, İle, Leh, Lim, Met, Mil, Mis, Mit, Mut, Sel, Sem, Set, Sih, Sim, Sit, Sut, Tel, Tem, Tim, Tuh, Tul,

2 Harfli Kelimeler

Eh, El, Em, Es, Et, He, Hu, İl, İm, İs, İt, Le, Me, Mi, Se, Si, Su, Te, Ti, Tu, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.