MUHTEŞEM (TDK)


1 . Görkemli: "Ne büyümüş, ne koca göbekli muhteşem bir mahluk olmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyük.

Muhteşem kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi E , sekizinci harfi M . Başı M sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

GÖBEKLİ Nedir?


1 . Karnı yağlanıp şişmanlamış: "Orta boylu, geniş göğüslü ve hafif göbekliydi."- Ç. Altan.
2 . Yaprakları büyüyüp sıklaşmış (marul, lahana).

GÖRK Nedir?

Güzellik, gösteriş.

GÖRKEM Nedir?

Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, gösteriş, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet, şatafat, şaşaa.

GÖRKEMLİ Nedir?


1 . Büyüklüğü, görünüşü ve güzelliğiyle görenleri etkileyen, gösterişli, göz alıcı, haşmetli, muhteşem, anıtsal: "Şirazlılar, Sadi ile Hafız'ın anısına görkemli birer anıtkabir yapmışlardı."- N. Cumalı.
2 . İri yapılı, iyice serpilmiş.

KOCA Nedir?

Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç: "Koca işinden çıktıktan sonra, borç boğazı aştı."- R. N. Güntekin.

MAHLUK Nedir?

Yaratık.

MUHTEŞEM Nedir?


1 . Görkemli: "Ne büyümüş, ne koca göbekli muhteşem bir mahluk olmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyük.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

E E H M M T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Muhteşem,

6 Harfli Kelimeler

Meşhet, Meşhut,

5 Harfli Kelimeler

Meşum,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Emet, Emme, Eşme, Etme, Meme, Meşe, Tuşe,

3 Harfli Kelimeler

Hem, Huş, Met, Mum, Muş, Mut, Şem, Şet, Şuh, Şut, Tem, Tuh, Tuş,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Em, Eş, Et, He, Hu, Me, Şe, Şu, Te, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.