MUHAYYERSÜMBÜLE (TDK)

Türk müziğinde bir makam.

Muhayyersümbüle kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi M , onikinci harfi B , onüçüncü harfi Ü , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E . Başı M sonu E olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

A B E E H L M M R S U Y Y Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Muhayyersümbüle,

9 Harfli Kelimeler

Büyümseme, Mühürleme,

8 Harfli Kelimeler

Büyüleme, Muhabere, Muharebe, Muhasebe, Muhayyel, Muhayyer, Mümarese, Müsamere,

7 Harfli Kelimeler

Büyüsel, Memleha, Merhale, Merhume, Muamele, Müheyya, Sermaye, Seyyare, Sümbüle, Süreyya, Sürülme, Üremsel,

6 Harfli Kelimeler

Amblem, Baryum, Bürüme, Büyüme, Hamule, Helyum, Heyula, Mahbes, Mahmul, Mahmur, Mahrem, Mahrum, Mahsul, Mahsur, Mamure, Marley, Masume, Memure, Merhem, Merhum, Mesabe, Mesame, Mesela, Meyyal, Mübrem, Mühmel, Mülhem, Ruhsal, Seryum, Seyyah, Seyyal, Seyyar, Süheyl, Sümbül, Sürüme, Yersel, Yülüme, Yürüme,

5 Harfli Kelimeler

Albüm, Aleyh, Almus, Amber, Amele, Barem, Basur, Beher, Behey, Behre, Buhar, Bulma, Burma, Bursa, Buyma, Bürüm, Ebleh, Ehram, Elmas, Emare, Emaye, Emsal, Esame, Esham, Esmer, Eylem, Eyyam, Haber, Hamel, Hamle, Hamse, Hamur, Harbe, Harem, Haybe, Helme, Heybe, Humar, Humma, Hurma,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abus, Alem, Amel, Amme, Bale, Bela, Bere, Blum, Bula, Bura, Burs, Buse, Büyü, Ebru, Ehem, Elem, Elma, Emay, Emel, Emme, Erme, Eruh, Eser, Esma, Esme, Esre, Eyer, Hale, Hare, Hars, Heba, Hela, Hele, Hüma, Lame, Mars, Meal, Meme, Mera,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abu, Ahu, Bal, Bar, Bas, Bay, Bel, Bey, Bre, Bul, Ebe, Ela, Hab, Hal, Ham, Har, Has, Hay, Hem, Her, Hey, Huy, Hür, Lam, Leb, Leh, Ley, Mal, Mas, Mey, Mum, Rab, Ram, Ray, Rey, Ruh, Rum, Rus, Sah,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Al, Am, Ar, As, Ay, Be, Bu, Eh, El, Em, Er, Es, Ey, Ha, He, Hu, La, Le, Me, Ra, Re, Se, Su, Ur, Us, Üs, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.