Muhayyersümbüle

Kelime Kökeni : Arapça

  1. [isim] Türk müziğinde bir makam

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Muhayyersümbüle kelimesi baş harfi m son harfi e olan bir kelime.Başında m sonunda e olan kelimenin birinci harfi m , ikinci harfi u , üçüncü harfi h , dördüncü harfi a , beşinci harfi y , altıncı harfi y , yedinci harfi e , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi ü , onbirinci harfi m , onikinci harfi b , onüçüncü harfi ü , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e . Başı m sonu e olan 15 harfli kelime.