MUHATAP (TDK)

Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse: "Muhatabı da olmayan gecikmiş hesapların ardına düşüyordu."- M. Mungan.

Muhatap kelimesi baş harfi M son harfi P olan bir kelime. Başında M sonunda P olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi P . Başı M sonu P olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HESAP Nedir?


1 . Aritmetik.
2 . Matematiksel işlem.
3 . Alacaklı veya borçlu olma durumu: "Al eline kalemi, şu benim hesapları görüver."- S. F. Abasıyanık.
4 . Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon: "Bu hesapların dökümlerini alıp sizlere vereceğim."- N. Eray.
5 . Oranlama, tahmin: "Evdeki hesap çarşıya uymamak."- .
6 . Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü: "Harbe nasıl, niçin ve ne hesapla girmiştik?."- F. R. Atay.
7 . Tutum, durum, anlayış: "İnsana daha insanca ortamlar yaratmak için bütün hesaplarımız."- A. Erhat.
8 . ekonomi Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞU Nedir?

Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, kolokyum.

A A H M P T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Muhatap,

5 Harfli Kelimeler

Hamut, Mahut, Matah, Matuh, Muhat, Tamah, Tapma,

4 Harfli Kelimeler

Amut, Atma, Hamt, Hata, Mapa, Muta, Paha, Pata, Puma, Taam, Tamu, Tapa, Tapu, Utma,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahu, Ama, Ata, Aut, Ham, Hap, Hat, Mat, Mut, Pah, Pat, Put, Tam, Tuh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, At, Ha, Hu, Ta, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.