MUHASEBECİLİK (TDK)

Saymanın görevi, saymanlık: "Babam muhasebecilikle Serez'e gittiği ve bizi de birlikte götürdüğü zaman sekiz yaşındaydım."- H. C. Yalçın.

Muhasebecilik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi B , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı M sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MUHASEBE Nedir?


1 . Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme.
2 . Hesap işleriyle uğraşma: "Muhasebe ile defter tutma işlerini de üzerine aldığından milleti burnundan yakalamıştı."- T. Dursun K.
3 . Hesapların bütünü.
4 . Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık: "Nedir bu benim çilem / Hesap bilmem / Muhasebede memurum."- O. Rifat.

MUHASEBECİ Nedir?

Sayman.

MUHASEBECİLİK Nedir?

Saymanın görevi, saymanlık: "Babam muhasebecilikle Serez'e gittiği ve bizi de birlikte götürdüğü zaman sekiz yaşındaydım."- H. C. Yalçın.

SAYMA Nedir?

Saymak işi, ad, tadat.

SAYMAN Nedir?

Bir kurum, kuruluş vb.nin hesap işleriyle uğraşan kimse, muhasebeci, muhasip.

SAYMANLIK Nedir?

Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik.

SEKİZ Nedir?


1 . Yediden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 8, VIII rakamlarının adı.
3 . sıfat Yediden bir artık.

SERE Nedir?

Açık duran başparmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık, sele.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

YAŞINDA Nedir?

bir yaşında: "Çocuk daha yaşında değil."- .

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A B C E E H K L M S U İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Muhasebecilik,

11 Harfli Kelimeler

Acembuselik,

10 Harfli Kelimeler

Muhasebeci, Mukabeleci,

9 Harfli Kelimeler

Mecusilik,

8 Harfli Kelimeler

Acemilik, Habislik, Hasbilik, İskambil, Muhasebe, Mukabele,

7 Harfli Kelimeler

Abeslik, Ailecek, Asimile, Bilakis, Bilecik, Bilemek, Bilmece, Buselik, Eksilme, Embesil, Hacimli, Hakemli, Halbuki, Hamleci, Hecelik, İhmalci, İkileme, İskemle, İslemek, Kalemis, Kalsemi, Kesilme, Kesimci, Lehimci, Maskeli, Melaike, Mesleki, Mukabil, Sebilci, Silecek, Silmece, Silmeci,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Ailece, Aleksi, Alemci, Asilik, Baskil, Behime, Behimi, Besici, Besili, Beslek, Bileme, Bilmek, Bismil, Bulmak, Cebeli, Cemile, Ebelik, Ekilme, Eksibe, Elbise, Emekli, Eskice, Eskici, Eskime, Halebi, Hamile, Hamule, Haseki, Heceli, Hesabi, Hileci, İkilem, İlkeci, İskele, İslami, İsleme, Kabile, Kaleci, Keleci,

5 Harfli Kelimeler

Abece, Abuli, Acele, Acemi, Acibe, Acube, Akemi, Almus, Amele, Bahis, Basil, Bekas, Belce, Belek, Belik, Belki, Bicik, Bikes, Bilek, Bilim, Bilme, Bucak, Bukle, Bulak, Bulma, Cahil, Cebel, Cehil, Celbe, Celse, Cemal, Cemil, Cesim, Cisim, Cumba, Ebeli, Ebleh, Ekici, Ekili, Eklem,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abli, Abuk, Abus, Acem, Acil, Acul, Aile, Akil, Akim, Akis, Akli, Akse, Aksi, Aksu, Alem, Alim, Amel, Amil, Asil, Asli, Baki, Baks, Bale, Beis, Beka, Bela, Beli, Besi, Bile, Bili, Blum, Buca, Buke, Bula, Buse, Cali, Cami, Cebe,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Abu, Ace, Ahi, Ahu, Aks, Ali, Asi, Ask, Bak, Bal, Bas, Bek, Bel, Bul, Cam, Cem, Cim, Cuk, Ebe, Ece, Eke, Ela, Elk, Hab, Hac, Hak, Hal, Ham, Has, Hem, His, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İsa,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, Am, As, Be, Bu, Ce, Eh, Ek, El, Em, Es, Ha, He, Hu, İl, İm, İs, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Se, Si, Su, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.