MUHARRER (TDK)

Yazılmış, yazılı, yazıya geçirilmiş: "Nama muharrer senet."- .

Muharrer kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı M sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MUHARRER Nedir?

Yazılmış, yazılı, yazıya geçirilmiş: "Nama muharrer senet."- .

SENE Nedir?

Yıl: "Önde zeytin ağaçları arkasında yâr / Sene 194
6 / Mevsim sonbahar"- B. R. Eyuboğlu.

SENET Nedir?


1 . Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit: "Bu zarflar hisse senedi dolu idi."- F. R. Atay.
2 . eskimiş Dayanılan veya dayanılacak olan şey.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZILI Nedir?


1 . Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı: "Yazılı bir kâğıt."- .
2 . Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan: "Yazılı taş."- .
3 . isim Yazılı sınav.
4 . ekonomi Geçerli olan, nominal.

A E H M R R R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Muharrer,

5 Harfli Kelimeler

Ehram, Hamur, Harem, Humar, Hurma, Hurra, Mahur, Muare,

4 Harfli Kelimeler

Eruh, Hare, Mera, Reha, Ruam, Umar, Umre,

3 Harfli Kelimeler

Ahu, Ham, Har, Hem, Her, Ram, Ruh, Rum,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, Ar, Eh, Em, Er, Ha, He, Hu, Me, Ra, Re, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.