MUHAFIZLIK (TDK)


1 . Muhafız olma durumu.
2 . Muhafızın görevi.

Muhafızlık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi I , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı M sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MUHAFIZ Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu: "Hecinlerimizi bir iki muhafızla tepecikler arasına yerleştirmiştik."- F. R. Atay.
2 . eskimiş Bir kalenin veya bir şehrin önemli yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği sağlamakla görevli komutan: "İstasyonda veliahdı uğurlayanlar arasında İstanbul muhafızı da vardı."- F. R. Atay.

A F H I I K L M U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Muhafızlık,

8 Harfli Kelimeler

Hafızlık,

7 Harfli Kelimeler

Hazımlı, Kızılma, Mazılık, Muaflık, Muhafız,

6 Harfli Kelimeler

Azıklı, Hamlık, Ilımak, Kumalı, Mahfuz, Mahluk, Mızıka, Ufaklı, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Azılı, Azlık, Fazıl, Fıkıh, Hafız, Haklı, Haluk, Hamız, Hazık, Hazım, Hıfız, Hızla, Hızlı, Hızma, Ihmak, Ilıma, Kalım, Kazıl, Kazım, Kılıf, Kılma, Kımıl, Kımız, Kızıl, Kızma, Kumla, Lafız, Lazım, Makul, Mıhlı, Mufla, Muhal, Zamlı, Zıhlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Alık, Alım, Azık, Faul, Hakı, Halı, Halk, Ihma, Ilık, Ilım, Kamu, Kazı, Kula, Kuma, Mazı, Muaf, Ufak, Ulah, Ulak, Ulam, Uzak, Uzam, Zamk, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Ahu, Akı, Azı, Fak, Fal, Faz, Flu, Ful, Haf, Hak, Hal, Ham, Haz, Hık, Hız, Kah, Kal, Kam, Kaz, Kıl, Kız, Kul, Kum, Kuz, Laf, Lak, Lam, Laz, Mal, Mıh, Muz, Ula, Zam, Zıh, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Ak, Al, Am, Az, Fa, Ha, Hu, Ih, La, Uf, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.