MUHABİRLİK (TDK)


1 . Muhabir olma durumu: "Diyarbakır'da İstanbul gazetelerine parasız muhabirlik eden uygar ve zeki bir genç tanımıştım."- H. E. Adıvar.
2 . Muhabirin görevi.

Muhabirlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı M sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MUHABİR Nedir?


1 . Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse: "Ben de Tanin muhabiri olarak aynı trenle gidecektim."- F. R. Atay.
2 . Herhangi bir kuruluşun çalışmasıyla ilgili olarak merkezle başka bir ülke arasında bağlantıyı sağlayan görevli: "Banka muhabir üyesi."- .

MUHABİRLİK Nedir?


1 . Muhabir olma durumu: "Diyarbakır'da İstanbul gazetelerine parasız muhabirlik eden uygar ve zeki bir genç tanımıştım."- H. E. Adıvar.
2 . Muhabirin görevi.

PARASIZ Nedir?


1 . Parası olmayan.
2 . Yoksul: "Parasız günlerinde canı binbir çeşit şeyler isteyerek ruhu ... yoksulluğun acısını binbir kere duyardı."- A. Ş. Hisar.
3 . Para verilmeden elde edilen, bedava: "İlköğretim ... devlet okullarında parasızdır."- Anayasa.
4 . zarf Para verilmeksizin, bedavadan, bedava.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANIM Nedir?

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

UYGAR Nedir?


1 . Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.
2 . Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner.

ZEKİ Nedir?


1 . Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek: "En zeki hayvan maymundur."- .
2 . Çabuk ve kolay kavrayan: "Bildiğim, onun zeki bir genç olduğu ve ara sıra sevimli, ufak şiirler yazdığıdır."- M. Ş. Esendal.
3 . Zekâ varlığı gösteren: "İnce, zeki bir kalemi vardı."- Y. Z. Ortaç.

A B H K L M R U İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Muhabirlik,

9 Harfli Kelimeler

Muhbirlik,

8 Harfli Kelimeler

Harbilik,

7 Harfli Kelimeler

Amirlik, Halbuki, Milibar, Muhabir, Mukabil,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Birlik, Bulmak, Burkma, Burmak, Kalbur, Kambur, Kumral, Lahuri, Lambri, Limaki, Mahluk, Makbul, Maliki, Mihrak, Mikail, Muhbir, Muhrik,

5 Harfli Kelimeler

Abuli, Bahir, Bahri, Bakir, Bikir, Bilar, Bilim, Bilir, Birim, Birli, Buhar, Bulak, Bulma, Burak, Burma, Hakim, Hakir, Halik, Halim, Haluk, Hamil, Hamur, Harbi, Harim, Humar, Hurma, İbrik, İhbar, İhmal, İhram, İkbal, İklim, İkmal, İkrah, İkram, İlahi, İlhak, İlham, İlkah, İlmik,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Abuk, Ahir, Akil, Akim, Akli, Akur, Alim, Amil, Amir, Baki, Bari, Bark, Bili, Bira, Biri, Blum, Brik, Bula, Bura, Hail, Hali, Halk, Hami, Huri, İbik, İbra, İham, İlah, İlam, İlik, İlim, İmal, İmar, İmha, İmla, Kail, Kaim, Kamu, Kari,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Abu, Ahi, Ahu, Ali, Ari, Ark, Bak, Bal, Bar, Bir, Bul, Hab, Hak, Hal, Ham, Har, İka, İki, İla, İlk, İma, İri, Kah, Kal, Kam, Kar, Kil, Kim, Kir, Kul, Kum, Kur, Lak, Lam, Lim, Lir, Mai, Mal, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, Am, Ar, Bu, Ha, Hu, İl, İm, Ki, La, Mi, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.