MUHABERAT (TDK)

Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar: "Bu yolda cereyan etmiş olan muhaberattan bazılarını arz etmekliğime müsaadenizi rica ederim."- Atatürk.

Muhaberat kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi T . Başı M sonu T olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

CEREYAN Nedir?


1 . Bir yöne doğru akma, akış, akıntı: "Köprünün parmaklığına dayandı, gözlerini Haliç'in kapkara sularına, bu suların cereyanına kaptırdı."- E. E. Talu.
2 . Bir şeyin gelişme, olma durumu: "En iyisi zorlamamak, işi tabii cereyanına bırakmak."- R. H. Karay.
3 . mecaz Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket: "Aşırı ırkçılık cereyanlarının yalancı şahidi olarak sahneye çıkarıldı."- C. Meriç.
4 . fizik Akım: "Elektrik cereyanı."- .

DOLAYISIYLA Nedir?


1 . Bağlı olarak, doğrudan doğruya olmayarak: "Dolayısıyla onun da ne düşündüğünü anlamış olduk."- .
2 . Nedeniyle: "Başka sebepler dolayısıyla aileye karşı koymuş bulunuyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

HABERLEŞME Nedir?


1 . İletişim.
2 . Yazışma.

MUHABERAT Nedir?

Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar: "Bu yolda cereyan etmiş olan muhaberattan bazılarını arz etmekliğime müsaadenizi rica ederim."- Atatürk.

MÜSAADE Nedir?


1 . İzin, icazet, ruhsat.
2 . Elverişli, uygun olma durumu.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RİCA Nedir?

Dileyiş, dileme, dilek: "İşinden atmışlar, tekrar işe almaları için patronuna ricaya gidiyormuş."- Ç. Altan.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZIŞ Nedir?


1 . Yazma işi.
2 . Kaleme alma, yazıya dökme.

YAZIŞMA Nedir?


1 . Yazışmak işi.
2 . Bir konuda karşılıklı yazı yazma, haberleşme, muhabere.

A A B E H M R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Muhaberat,

7 Harfli Kelimeler

Humbara, Maharet, Marabut, Merhaba, Tambura,

6 Harfli Kelimeler

Beraat, Brahma, Harabe, Mahrut, Matbua, Matrah, Merbut, Muhtar, Rahmet, Tabure, Tambur,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Ambar, Amber, Armut, Artma, Bahar, Barem, Baret, Barut, Batar, Batma, Batur, Berat, Buhar, Burma, Ehram, Erbaa, Haber, Hamur, Hamut, Haram, Harbe, Harem, Harta, Humar, Hurma, Hutbe, Mabat, Mabet, Mabut, Mahra, Mahur, Mahut, Matah, Matbu, Matuh, Metbu, Muare, Muhat, Murat,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abra, Ahar, Amut, Arma, Ateh, Atma, Baht, Bara, Beta, Buat, Bura, Ebat, Ebru, Erat, Eruh, Hamt, Hara, Hare, Hart, Hata, Heba, Mart, Mera, Mert, Meta, Murt, Muta, Raht, Rate, Reha, Ruam, Ruba, Taam, Taba, Tabu, Tamu, Tarh, Tema, Tuba,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abu, Aha, Ahu, Ama, Ara, Art, Ata, Ate, Aut, Bar, Bat, Bet, Bre, But, Hab, Ham, Har, Hat, Hem, Her, Mat, Met, Mut, Rab, Ram, Ret, Ruh, Rum, Tab, Tam, Tar, Tem, Ter, Tuh, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Am, Ar, At, Be, Bu, Eh, Em, Er, Et, Ha, He, Hu, Me, Ra, Re, Ta, Te, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.