MUHABBETLEŞMEK (TDK)

İki ya da daha çok kişi dostça ilişkilerde bulunmak.

Muhabbetleşmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi B , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı M sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULUNMAK Nedir?


1 . Bulma işine konu olmak: "Yerde para bulundu."- .
2 . (-de) Herhangi bir durumda olmak: "Hayırlı bir işe yardımda bulunmuş oluyorsunuz."- R. H. Karay.
3 . (-de) Bir yerde olmak: "İçinde bulunduğumuz tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu."- Atatürk.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DOSTÇA Nedir?


1 . Dosta yakışır, dost gibi: "Gerçekten dostça bir sohbet oldu, epeyce uzun sürdü."- A. İlhan.
2 . zarf (do'stça) Dosta yakışır biçimde, dostane.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

A B B E E E H K L M M T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ateşlemek, Bahşetmek, Hamletmek, Kaşeletme,

8 Harfli Kelimeler

Ateşleme, Bahşetme, Bekleşme, Bekletme, Beletmek, Beşlemek, Haletmek, Hamletme, Kaşeleme, Meleşmek, Memleket, Muhabbet, Muhakeme, Muhtemel, Muhteşem, Mukabele, Tekleşme,

7 Harfli Kelimeler

Bekleme, Belahet, Belemek, Beletme, Beşamel, Beşleme, Ekleşme, Ekletme, Eletmek, Emlemek, Eşlemek, Haletme, Keşleme, Mahbube, Mahkeme, Mamelek, Mehabet, Melamet, Melekut, Melemek, Meleşme, Memleha, Muamele, Şebabet, Tekleme,

6 Harfli Kelimeler

Amblem, Bambul, Beleme, Buklet, Bulmak, Bultak, Ekleme, Elemek, Eletme, Emleme, Eşelek, Eşleme, Hamule, Haşmet, Hukşat, Keleme, Mahluk, Mahlut, Mahmul, Makbul, Maktel, Maktul, Makule, Meleke, Meleme, Meltem, Memluk, Meşale, Meşhet, Meşhut, Methal, Muhkem, Muhtel, Mutlak, Şeamet, Şebeke, Talebe, Telaşe, Teleke, Teleme,

5 Harfli Kelimeler

Amele, Balet, Bambu, Bebek, Belek, Beleş, Beşme, Buket, Bukle, Bulak, Bulma, Ebleh, Eklem, Elbet, Eleme, Elhak, Elmek, Emlak, Emmek, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etmek, Habbe, Habeş, Hakem, Halet, Haluk, Hamel, Hamle, Hamut, Helak, Helke, Helme, Humma, Hutbe, Kabul, Kalem, Kamet,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Akut, Alem, Alet, Amel, Amme, Amut, Ateh, Atel, Ateş, Baht, Bale, Bebe, Beka, Bela, Beta, Blum, Buat, Buke, Bula, Ebat, Ebet, Ehem, Ekme, Elek, Elem, Elma, Emek, Emel, Emet, Emme, Eşek, Eşme, Etek, Etme, Hale, Halk, Halt, Hamt, Heba,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abu, Ahu, Alt, Aşk, Ate, Aut, Bak, Bal, Baş, Bat, Bek, Bel, Beş, Bet, Bul, But, Ebe, Eke, Ela, Elk, Hab, Hak, Hal, Ham, Hat, Hem, Huş, Kah, Kal, Kam, Kaş, Kat, Kel, Kem, Keş, Ket, Kul, Kum, Kuş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, Am, Aş, At, Be, Bu, Eh, Ek, El, Em, Eş, Et, Ha, He, Hu, Ke, La, Le, Me, Şe, Şu, Ta, Te, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.