MUADELE (TDK)


1 . Eşitlik, beraberlik, denklik.
2 . mecaz Anlaşılmaz iş.
3 . matematik Denklem.

Muadele kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi A , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E . Başı M sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAŞILMAZ Nedir?

Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlak: "Eve gelip de onu görünce anlaşılmaz bir üzüntü içinde kaldı."- M. Ş. Esendal.

BERABER Nedir?


1 . Birlikte, bir arada: "Hayata beraber başladığımız / Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir."- C. S. Tarancı.
2 . -e rağmen, -e karşın: "Halılarla bezenmiş olmakla beraber gıcırtıdan ve esnemelerden kurtulamamıştı."- R. H. Karay.
3 . sıfat Aynı düzeyde: "Bina taş, merdiveni yok, toprakla beraber."- A. Rasim.

BERABERLİK Nedir?


1 . Birlikte olma durumu: "Onların beraberliği tam elli yıl sürmüştür."- H. Taner.
2 . Baş başa kalma durumu.
3 . Başa baş kalma durumu.

DENK Nedir?


1 - Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri.
2 - Yatak, yorgan, kumaş gibi sert olmayan eşyanın sarılıp bağlanmasıyla oluşan yük, °balya.
3 - Ağırlık bakımından eşit olan.
4 - Uygun, nitelik yönünden eşit.
5 - Destekleri koşut, yönleri aynı, yeğinlikleri eşit bulunan güçler.

DENKLEM Nedir?


1 . İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele: "Bir denklemde küçük bir eksi artı yanlışı altüst eder eşitliği."- N. Cumalı.
2 . kimya Bir yanında olaya giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşan yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik.

DENKLİK Nedir?

Denk olma durumu, eşitlik, müsavat, akreditasyon.

EŞİT Nedir?


1 - Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki ya da daha çok şeyler), °müsavi.
2 - Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan.

EŞİTLİK Nedir?


1 . İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet.
2 . Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.
3 . toplum bilimi Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu: "Bunlar, eşitlikten yana olduklarını söyleseler de yaptıkları işler hep kendi ipliklerini boyamaya dayanır."- S. Birsel.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A D E E L M U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Muadele,

5 Harfli Kelimeler

Amele, Delme, Ulema,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Alem, Amel, Deme, Duma, Elde, Elem, Elma, Emel, Lame, Meal, Ulam, Umde,

3 Harfli Kelimeler

Dal, Dam, Dem, Dua, Dul, Eda, Ede, Ela, Lam, Mal, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, De, El, Em, La, Le, Me,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.