MUŞTUCU (TDK)

Muştu getiren, savacı, müjdeci: "Ona göre çocuklar sadece savaşa sürülecek erlerin bir muştucusudur."- S. Birsel.

Muştucu kelimesi baş harfi M son harfi U olan bir kelime. Başında M sonunda U olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi T , beşinci harfi U , altıncı harfi C , yedinci harfi U . Başı M sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

MUŞTU Nedir?

Sevindiren haber, sava, müjde, erim (II), beşaret.

MUŞTUCU Nedir?

Muştu getiren, savacı, müjdeci: "Ona göre çocuklar sadece savaşa sürülecek erlerin bir muştucusudur."- S. Birsel.

MÜJDE Nedir?


1 . Muştu: "Anasından para geldiği müjdesini ilkin ben verdim."- O. Kemal.
2 . Muştuluk: "Müjdemi isterim, sınıfı geçtim."- .
3 . ünlem Sevindirici haber verileceği zaman söylenen bir söz: "Müjde! Bir oğlunuz oldu."- .

MÜJDECİ Nedir?


1 . Muştucu.
2 . Öncü: "Biz hecenin beş şairi, artık yeni bir çağın müjdecileriydik."- Y. Z. Ortaç.

SADECE Nedir?

Yalnızca: "Her millette olduğu gibi bizde de kelimeleri, şiir canlandırmış, nesir sadece kullanmıştır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVACI Nedir?


1 . Haberci.
2 . Muştucu.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

C M T U U U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Muştucu,

5 Harfli Kelimeler

Muştu,

4 Harfli Kelimeler

Umut,

3 Harfli Kelimeler

Muş, Mut, Şut, Tuş, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Şu, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.