MOSTRA (TDK)

Örnek, göstermelik, model.

Mostra kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi R , altıncı harfi A . Başı M sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

GÖSTERMELİK Nedir?


1 . Gösterişi olan.
2 . Tanıtım amacıyla hazırlanmış (nesne).
3 . mecaz Gerekli olduğu için değil, iş olsun diye yapılan.

MODEL Nedir?


1 . Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek.
2 . Bir özelliği olan nesne veya kişi: "Sadakat modeli."- .
3 . Biçim: "Bu elbisenin modelini beğenmedim."- .
4 . Giysi örneklerini içinde toplayan dergi: "Bu biçimi modelden aldık."- .
5 . Otomobil vb.nde tip: "Eski mi eski, otuz dokuz model bir taksisi vardı."- N. Cumalı.
6 . Benzer: "Bu çocuk babasının küçük bir modeli."- .
7 . Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma.
8 . Manken: "Paris'in en son, en pahalı modelleri gibi giyinmişler."- R. H. Karay.
9 . Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

A M O R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mastor, Mostra,

5 Harfli Kelimeler

Ortam, Sorma, Tomar,

4 Harfli Kelimeler

Amor, Aort, Atom, Mars, Mart, Mors, Orsa, Orta, Rast, Rota, Soma, Star, Stor, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Art, Ast, Mas, Mat, Mor, Oma, Ora, Ram, Rom, Rot, Sam, Som, Tam, Tar, Tas, Tor, Tos,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, As, At, Om, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.