MORFİNLENMEK (TDK)

Morfinle uyuşturulmak.

Morfinlenmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi F , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MORFİN Nedir?

Afyonda %
10 oranında bulunan, uyuşturucu özelliği olan önemli bir alkaloit.

UYUŞTURULMA Nedir?

Uyuşturulmak işi veya durumu.

UYUŞTURULMAK Nedir?

Uyuşturma işi yapılmak, hissedemez duruma getirilmek: "Şimdi kamarasında sinir buhranları arasında kıvranan yahut Sedol iğnesiyle uyuşturulup baygın yatan başka bir Nilgün vardı."- R. H. Karay. uyuşturulmak (II) (nsz) Anlaşmaları sağlanılmak.

E E F K L M M N N O R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Morfinlenmek,

11 Harfli Kelimeler

Morfinlenme,

8 Harfli Kelimeler

İmrenmek, İnformel, Kinlenme, Kirlenme, Konfirme, Nekrofil,

7 Harfli Kelimeler

Emilmek, Erinmek, Feminen, Fenerli, Fenomen, İlenmek, İmlemek, İmrenme, İnlemek, Kefenli, Kemerli, Kemirme,

6 Harfli Kelimeler

Efelik, Ekilme, Emekli, Emilme, Erimek, Erinme, Ermeni, Fikren, Filenk, Florin, Formel, Formen, İlenme, İmleme, İnleme, Kefeli, Kelime, Kerime, Kermen, Kirmen, Koreli, Lineer, Melike, Memeli, Mikron, Morfem, Morfin, Nereli, Olefin, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Emmek, Enlem, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Eroin, Felek, Fener, Fenik, Fenol, Ferik, Ferli, Flori, Fonem, Frenk, İlmek, İmlek, İmren, İnmek, İrkme, Kefen, Kefil, Kefir, Kefne, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kenef, Kerem, Kerim, Kiler,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekol, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Feke, File, Film, Filo, Fink, Fino, Fire, Flok, Flor,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Eko, Elk, Erk, Fek, Fel, Fen, Fer, Fil, Fin, Fok, Fol, Fon, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Kof, Kol, Kom, Kor, Lef, Lif, Lim, Lir, Lok, Lor, Men, Mil, Mim, Mir, Mor, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Fe, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Of, Ok, Ol, Om, On, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.