MONOTONLUK (TDK)

Tekdüzelik.

Monotonluk kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi O , beşinci harfi T , altıncı harfi O , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi K . Başı M sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

TEKDÜZE Nedir?


1 . Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton: "Geçmişe ait kişiler, olaylar bu tekdüze yaşam içinde renkli bir rüya hüviyeti alabilirler."- H. Taner.
2 . zarf (te'kdüze) Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye.

TEKDÜZELİK Nedir?

Tekdüze olma durumu, yeknesaklık, biteviyelik, monotonluk: "Günler birbirine benzer bir tekdüzelikte geçmektedir."- H. Taner.

K L M N N O O O T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Monotonluk,

7 Harfli Kelimeler

Monoton,

6 Harfli Kelimeler

Monokl, Otonom, Tonluk,

5 Harfli Kelimeler

Kolon, Komot, Komut, Konum, Konut, Koton, Lokum, Onluk, Otluk, Toklu, Tonlu,

4 Harfli Kelimeler

Klon, Kont, Konu, Kunt, Mont, Okul, Oltu, Oluk, Onlu, Onum, Otlu,

3 Harfli Kelimeler

Kol, Kom, Kot, Kul, Kum, Kut, Lok, Lot, Mut, Nom, Not, Tok, Tol, Ton, Tul, Tun,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, Om, On, Ot, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.