MONARŞİZM (TDK)

Monarşi yanlılarının siyasi öğretisi, tek erkçilik.

Monarşizm kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi Ş , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi M . Başı M sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MONARŞİ Nedir?

Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

SİYASİ Nedir?


1 . Siyasetle ilgili, siyasal, politik: "Siyasi işlere karışmamanı tavsiye ederim."- P. Safa.
2 . isim Siyasetçi, politikacı.

YANLI Nedir?

Yandaş.

A M M N O R Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Monarşizm,

7 Harfli Kelimeler

Monarşi,

6 Harfli Kelimeler

Armoni, Mimoza, Monizm, Morina,

5 Harfli Kelimeler

İmroz, İşmar, Mariz, Maron, Mimar, Mirza, Mizan, Naşir, Nazir, Nizam, Orman, Roman, Şiran, Zamir,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amir, Amor, Aşir, Aşoz, Azim, İmam, İman, İmar, İmza, İnam, İnşa, İşar, İzam, İzan, Main, Mani, Mano, Marn, Marş, Mazi, Mira, Miza, Naşi, Nazi, Niza, Norm, Onar, Onma, Oran, Ozan, Rami, Raşi, Rina, Roza, Şair, Şano, Şiar, Zina, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ani, Ari, Arş, Arz, İma, Mai, Maş, Mim, Mir, Mor, Nam, Nar, Naz, Nim, Niş, Nom, Oma, Ona, Ora, Ram, Rom, Şan, Şaz, Şia, Şom, Şor, Zam, Zan, Zar, Zir, Zom, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, Aş, Az, İm, İn, İş, İz, Mi, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.