MODERNLEŞTİRMEK (TDK)

Çağdaşlaştırmak.

Modernleştirmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi O , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı M sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

ÇAĞDAŞLAŞTIRMAK Nedir?

Çağdaşlaşmasına yol açmak, çağcıllaştırmak, modernleştirmek, asrileştirmek, muasırlaştırmak.

D E E E K L M M N O R R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Modernleştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Modernleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Denkleştirme, Modernleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Demirlenmek, Demirleşmek, Demirletmek, Derinleşmek, Derinletmek, Modernleşme, Neşredilmek,

10 Harfli Kelimeler

Demetleniş, Demirlemek, Demirlenme, Demirleşme, Demirletme, Denetilmek, Derinleşme, Derinletme, Dertlenmek, Dertleşmek, Dikenleşme, Direnlemek, Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Endotermik, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, Kederleniş, Klinometre, Menedilmek, Mikrometre, Mormenekşe, Neşredilme, Şeritlemek,

9 Harfli Kelimeler

Delirtmek, Demirleme, Demlenmek, Demletmek, Denetilme, Denkleşme, Denşirmek, Derlenmek, Derletmek, Dertleniş, Dertlenme, Dertleşme, Dinletmek, Direnleme, Dişlenmek, Dişletmek, Eleştirme, Emdirtmek, Erinleşme, Erteleniş, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşme, İrdelemek, İtelenmek, Kentleşme, Kilometre, Kredileme, Menedilme, Mermerlik, Minelemek, Mitleşmek, Modernlik, Nemletmek, Neşretmek, Netleşmek, Nitelemek, Rekortmen, Şeneltmek,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delirtme, Delişmen, Demlemek, Demleniş, Demlenme, Demletme, Denetmek, Denilmek, Denkleme, Denşirme, Derilmek, Derişmek, Derlemek, Derleniş, Derlenme, Derletme, Derneşik, Deşilmek, Dikeltme, Diklenme, Dikleşme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinletme, Direnmek, Direşken, Direşmek, Diretmek, Dişlemek, Dişlenme, Dişletme, Ektoderm, Elektron, Eleşkirt, Emdirmek, Emdirtme, Emretmek,

7 Harfli Kelimeler

Dekolte, Delinme, Delirme, Dememek, Demetli, Demleme, Denemek, Denetim, Denetme, Denilme, Denklem, Derilme, Derişme, Derleme, Deşilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Direşme, Diretme, Dişemek, Dişleme, Doktrin, Edilmek, Edinmek, Edremit, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Elektro, Element, Elenmek, Eletmek,

6 Harfli Kelimeler

Dekont, Dekore, Delmek, Demkeş, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dertli, Deşmek, Detone, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dimmer, Dinmek, Direkt, Direme, Dişeme, Dişlek, Ditmek, Dolmen, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Emilme, Emişme,

5 Harfli Kelimeler

Dekor, Delik, Delme, Demek, Demet, Demin, Demir, Demli, Denek, Denet, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Deşik, Deşme, Dikel, Diken, Dikme, Dikte, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Ditme, Eklem, Ekler, Elden, Eleme, Elmek, Emlik, Emmek, Ender, Eneme, Enlem, Entel,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Demo, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dert, Dine, Dink, Done, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekol, Ekşi, Ekti, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Emme,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Dok, Don, Ede, Edi, Eke, Eko, Elk, Erk, Eti, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Kod, Kol, Kom, Kor, Kot, Leş, Lim, Lir, Lok, Lor, Loş, Lot,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Od, Ok, Ol, Om, On, Ot, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.