Modernleştirmek

  1. [-i] Çağdaşlaştırmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Modernleştirmek kelimesi baş harfi m son harfi k olan bir kelime.Başında m sonunda k olan kelimenin birinci harfi m , ikinci harfi o , üçüncü harfi d , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi n , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k . Başı m sonu k olan 15 harfli kelime.