MODERNLEŞTİRME (TDK)

Çağdaşlaştırma.

Modernleştirme kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi O , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E . Başı M sonu E olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

D E E E L M M N O R R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Modernleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Modernleşme,

10 Harfli Kelimeler

Demetleniş, Demirlenme, Demirleşme, Demirletme, Derinleşme, Derinletme, Eleştirmen, Neşredilme,

9 Harfli Kelimeler

Demirleme, Denetilme, Dertleniş, Dertlenme, Dertleşme, Direnleme, Eleştirme, Erinleşme, Erteleniş, Eşitlenme, Menedilme, Şeritleme,

8 Harfli Kelimeler

Delirtme, Delişmen, Demleniş, Demlenme, Demletme, Denşirme, Derleniş, Derlenme, Derletme, Dinletme, Dişlenme, Dişletme, Emdirtme, Eşitleme, İrdeleme, İşletmen, İtelenme, Mermerli, Mineleme, Mitleşme, Nemletme, Neşretme, Netleşme, Niteleme, Şeneltme, Şeritler, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Demetli, Demleme, Denetim, Denetme, Denilme, Derilme, Derişme, Derleme, Deşilme, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Direnme, Direşme, Diretme, Dişleme, Edremit, Element, Emdirme, Emretme, Entimem, Erdemli, Erdirme, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, İmrenme, İnletme, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, Meleşme, Menetme, Menşeli, Menteşe,

6 Harfli Kelimeler

Deneme, Dereli, Derlem, Dertli, Detone, Dileme, Dimmer, Direme, Dişeme, Dolmen, Edilme, Edinme, Edirne, Elenme, Elenti, Eletme, Emilme, Emişme, Emleme, Endişe, Enişte, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Ermeni, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, İlenme, İletme, İmleme, İnleme, İşetme, İşleme, Lineer, Medeni, Meleme,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demet, Demin, Demir, Demli, Denet, Denim, Denli, Denme, Derin, Derme, Deşme, Dilme, Dinme, Diren, Ditme, Elden, Eleme, Ender, Eneme, Enlem, Entel, Erdem, Erden, Erime, Ermin, Ermiş, Eroin, Eşlem, Etene, Etmen, İmren, İşeme, İşlem, İşret, Lento, Lider, Limon, Linet, Liret,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deme, Demo, Deni, Dere, Deri, Dert, Dine, Done, Dren, Eder, Edim, Elde, Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emen, Emet, Emin, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Enir, Enli, Eren, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erme, Erte, Eşit, Eşli, Eşme, Eten, Eter, Etil,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Din, Diş, Don, Ede, Edi, Eti, İde, İle, Leş, Lim, Lir, Lor, Loş, Lot, Men, Met, Mil, Mim, Mir, Mit, Mor, Nem, Net, Nim, Niş, Nom, Not, Ole, Ret, Rol, Rom, Rot, Şem, Şen, Şer, Şet, Şom, Şor,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, El, Em, En, Er, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Le, Me, Mi, Ne, Od, Ol, Om, On, Ot, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.