MODERNLEŞMEK (TDK)

Çağdaşlaşmak.

Modernleşmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi O , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

ÇAĞDAŞLAŞMA Nedir?

Çağdaşlaşmak işi, çağcıllaşma, modernleşme, asrileşme, muasırlaşma, modernizasyon.

ÇAĞDAŞLAŞMAK Nedir?

Çağın tutumuna, anlayışına, gereklerine uymak, çağdaş duruma gelmek, çağcıllaşmak, modernleşmek, asrileşmek, muasırlaşmak.

D E E E K L M M N O R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Modernleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Modernleşme,

10 Harfli Kelimeler

Mormenekşe,

9 Harfli Kelimeler

Demlenmek, Denkleşme, Derlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Demlemek, Demlenme, Denkleme, Derlemek, Derlenme, Eşlenmek, Kremleme, Kreşendo, Meleşmek, Renkleme, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Dememek, Demleme, Denemek, Denklem, Derleme, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Emlemek, Ermenek, Eşlemek, Eşlenme, Keneler, Keşleme, Melemek, Meleşme, Menekşe, Şendere, Şenelme, Şnorkel,

6 Harfli Kelimeler

Dekore, Delmek, Demkeş, Deneme, Denmek, Dereke, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Deşmek, Dolmen, Ekleme, Elemek, Elenme, Emleme, Enemek, Eşelek, Eşleme, Keleme, Kemere, Kermen, Leşker, Meleke, Meleme, Modern, Monşer, Nerede, Şeklen,

5 Harfli Kelimeler

Dekor, Delme, Demek, Denek, Denme, Derme, Deşme, Eklem, Ekler, Elden, Eleme, Elmek, Emmek, Ender, Eneme, Enlem, Erdek, Erdem, Erden, Erken, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Keder, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Keşen, Krome, Kroşe, Loder, Melek, Meleş, Melon, Menşe,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Demo, Denk, Dere, Derk, Done, Dren, Eder, Ekme, Ekol, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emme, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Eşek, Eşme, Kele, Keme, Kene, Kere, Klon, Klor, Kloş, Krem, Kreş, Krom, Kron, Leke, Meke, Meme, Meşe,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dok, Don, Ede, Eke, Eko, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Keş, Kod, Kol, Kom, Kor, Leş, Lok, Lor, Loş, Men, Mor, Nem, Nom, Ole, Rol, Rom, Şek, Şem, Şen, Şer, Şok, Şom, Şor,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Ke, Le, Me, Ne, Od, Ok, Ol, Om, On, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.