MİYOGRAFİ (TDK)

Kasların kasılması sırasında beliren olguların yazılımı.

Miyografi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi G , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi F , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

KASIL Nedir?

Kasla ilgili olan, °adali.

KASILMA Nedir?

Kasılmak işi, büzülme, takallüs.

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

SIRASINDA Nedir?

Gerekince, yerinde ve zamanında.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZILI Nedir?


1 . Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı: "Yazılı bir kâğıt."- .
2 . Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan: "Yazılı taş."- .
3 . isim Yazılı sınav.
4 . ekonomi Geçerli olan, nominal.

YAZILIM Nedir?

Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü: "Yazılım mühendisleri."- .

A F G M O R Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Amigo, Amorf, Firma, Forma, Frigo, Gayri, Giray, Girim, Giyim, Magri, Miyar, Yirmi, Yomra, Yorga, Yorma,

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Amir, Amor, Argo, Arif, Fora, Form, Foya, Gayr, Gram, İmar, Mayi, Mayo, Mira, Morg, Orya, Oyma, Rami, Riya, Yoga, Yogi, Yoma,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ari, Far, Fay, Gaf, Gam, Gar, Gri, İfa, İma, İri, İyi, Mai, Mir, Mor, Oma, Ora, Org, Oya, Raf, Ram, Ray, Rom, Yar, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Af, Am, Ar, Ay, Fa, İm, Mi, Of, Om, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.