MİTRALYÖZ (TDK)

Hafif makineli tüfek: "Yandaki odadan mitralyöz ateşini andıran daktilo tıkırtıları geliyordu."- H. Taner.

Mitralyöz kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi Y , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi Z . Başı M sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATEŞ Nedir?


1 . Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr: "Uygarlık ateşten doğmuştur."- .
2 . Tutuşmuş olan cisim.
3 . Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç: "Yemeği ateşten indirdim."- .
4 . Patlayıcı silahların atılması: "Top ateşi geceye kadar sürdü."- .
5 . Vücut ısısı: "Ateşi kırktan aşağıya düşmezdi."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Öfke, hırs, hınç: "Fırlayıp ayağa kalkmış, bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre başlamıştı."- T. Buğra.
7 . mecaz Coşkunluk: "Nejat Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu."- H. E. Adıvar.
8 . mecaz Tehlike, felaket: "Kendinizi ateşe atıyorsunuz."- .
9 . mecaz Büyük üzüntü, acı: "İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu ..."- H. R. Gürpınar.

ATEŞİN Nedir?


1 . Ateşli, coşkun.
2 . Ateş renginde olan.

DAKTİLO Nedir?


1 . Yazı makinesi.
2 . Daktilograf: "Bir daktilonun ille hanende olması şart değildir."- H. Taner.

HAFİF Nedir?


1 . Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.
2 . Güç veya yorucu olmayan, kolay: "Hafif bir iş."- .
3 . Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa: "Hafif bir kadın."- .
4 . Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek): "Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi."- S. F. Abasıyanık.
5 . Kalınlığı veya yoğunluğu az olan: "Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi."- M. Ş. Esendal.
6 . Etkisi az olan, sert karşıtı: "Hafif bir içki."- .
7 . Önemli olmayan: "Hafif bir ceza."- .
8 . Çabuk uyanılan (uyku): "Uykusu çok hafiftir."- .
9 . Çok dik olmayan (sırt, yokuş): "Hafif bir meyilden indik."- H. R. Gürpınar.
10 . Gücü az olan, belli belirsiz: "Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı."- R. N. Güntekin. 1
1 . Sıkıntısız, ferah, rahat: "Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."- .

MAKİNELİ Nedir?


1 . Makinesi olan, makine ile işleyen.
2 . isim, askerlik Makineli tüfek.

MİTRALYÖZ Nedir?

Hafif makineli tüfek: "Yandaki odadan mitralyöz ateşini andıran daktilo tıkırtıları geliyordu."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TIKIR Nedir?


1 . Tıkırdayan, birbirine vuran, çarpan şeylerin çıkardığı ses.
2 . argo Para.

TIKIRTI Nedir?

Tıkırdayan bir şeyin çıkardığı sesin adı: "Ansızın arkasında bir tıkırtı duydu."- Ö. Seyfettin.

TÜFE Nedir?

Dokuma tezgahlarında tarağı tutan ve mekik ipliklerini sıkıştırmaya yarayan araç.

TÜFEK Nedir?

Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah.

A L M R T Y Z Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mitralyöz,

6 Harfli Kelimeler

Milyar, Mitral,

5 Harfli Kelimeler

İlzam, Mariz, Matiz, Milat, Mirat, Mirza, Miyar, Miyaz, Riyal, Talim, Tamir, Tariz, Tazim, Zalim, Zamir,

4 Harfli Kelimeler

Alim, Amil, Amir, Amit, Azil, Azim, Azit, İlam, İmal, İmar, İmla, İmza, İrat, İzam, Lira, Mail, Mali, Malt, Mart, Mayi, Mazi, Miat, Mira, Miza, Rami, Riya, Tali, Tarz, Zail, Zait, Zati, Zayi, Zira, Ziya,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ari, Art, Arz, Ati, İla, İma, İta, Lam, Laz, Lim, Lir, Mai, Mal, Mat, Mil, Mir, Mit, Ram, Ray, Tal, Tam, Tar, Tay, Tim, Tiz, Tör, Töz, Yal, Yar, Yat, Yaz, Zam, Zar, Zat, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, At, Ay, Az, İl, İm, İt, İz, La, Mi, Öz, Ra, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.