MİSYONERLİK (TDK)

Misyoner olma durumu veya misyonerin görevi.

Misyonerlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MİSYON Nedir?


1 . Görev: "Bu kadar mühim bir diplomatik misyon bir askere nasıl tevdi edilir?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Amaç.
3 . Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul.

MİSYONER Nedir?


1 . Bir dini, özellikle Hristiyanlığı yaymakla görevli kimse.
2 . mecaz Bir düşünceye, bir ülküye kendini adayan kimse.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E K L M N O R S Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Misyonerlik,

9 Harfli Kelimeler

Sinekromi,

8 Harfli Kelimeler

Milyoner, Misyoner, Resimlik, Resmilik, Serinlik, Seyirlik, Silinmek, Silkinme,

7 Harfli Kelimeler

Emirlik, Emisyon, Erinlik, Esirlik, İnilmek, İrkilme, İyimser, Kesirli, Kimyoni, Komiser, Korseli, Merinos, Miyosen, Nikelsi, Reislik, Resimli, Silikon, Silinme, Sirkeli, Yeminli, Yenilik, Yenimsi,

6 Harfli Kelimeler

Eriksi, Eriyik, Eskimo, Eskrim, İkilem, İlinek, İlmiye, İnilme, İnmeli, İronik, İyelik, İyonik, Kilise, Kimyon, Kirmen, Konser, Konsey, Koreli, Limoni, Menisk, Mersin, Mikron, Mikser, Milyon, Mineli, Miskin, Misyon, Nikris, Renkli, Riskli, Sekili, Serili, Siklon, Silkme, Silmek, Sinlik, Sinmek, Sinyor, Sirken, Siymek,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksin, Emlik, Erkin, Erkli, Erlik, Ermin, Eroin, Eskil, Esrik, İklim, İksir, İleri, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İmren, İnmek, İrkme, İrmik, İroni, İrsen, İslim, İsmen, Kerim, Kesim, Kesin, Kesir, Kiler, Kilim, Kilis, Kilsi, Kimse, Kinli, Kiril, Kirli, Kolye, Korse,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekol, Eksi, Elik, Elim, Emik, Emin, Emir, Enik, Enir, Enli, Erik, Eril, Erim, Erin, Eros, Esik, Esim, Esin, Esir, Eski, İken, İkon, İlik, İlim, İlke, İlme, İnek, İnik, İnme, İrin, İris, İsim, İsli, İyon, Kile, Kilo, Kils,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İni, İri, İrs, İye, İyi, Kel, Kem, Ker, Kes, Kil, Kim, Kin, Kir, Kol, Kom, Kor, Koy, Ley, Lim, Lir, Lok, Lor, Men, Mey, Mil, Mir, Mis, Mor, Nem, Ney, Nim, Nom, Ole, Ons,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Es, Ey, İl, İm, İn, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ok, Ol, Om, On, Oy, Re, Se, Si, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.