MİSYONER (TDK)


1 . Bir dini, özellikle Hristiyanlığı yaymakla görevli kimse.
2 . mecaz Bir düşünceye, bir ülküye kendini adayan kimse.

Misyoner kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı M sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAY Nedir?


1 . Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse: "Babası da beni damat adayı olarak görüyordu."- M. Yesari.
2 . Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, on gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir."- Anayasa.

DİNİ Nedir?

Dinsel.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

ÜLKÜ Nedir?


1 . Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal: "Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür."- Atatürk.
2 . İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkûre, ideal, vizyon: "Bu yarının dünyasını, insanlığını düzenleyecek ülkünün sahipleri!"- H. E. Adıvar.
3 . felsefe Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.

YAYMA Nedir?


1 . Yaymak işi.
2 . Yaymacının sattığı şeylerden oluşan sergi: "Hırdavat yayması."- .

YAYMAK Nedir?


1 - Bir şeyi açarak, düzelterek bir alanı örtecek biçimde sermek.
2 - Birçok kimseye duyurmak.
3 - Çevreye dağılmasına neden olmak.
4 - Sınırını genişletmek.
5 - Otlatmak.
6 - Dağınık ve düzensiz bir biçimde saçmak, dağıtmak.

E M N O R S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Misyoner,

7 Harfli Kelimeler

Emisyon, Merinos, Miyosen,

6 Harfli Kelimeler

Mersin, Misyon, Sinyor, Soneri,

5 Harfli Kelimeler

Ermin, Eroin, İmren, İrsen, İsmen, Mersi, Moren, Nesim, Nesir, Resim, Resmi, Reyon, Romen, Senir, Serim, Serin, Seyir, Sinme, Siren, Sirmo, Siyer, Siyme, Yemin,

4 Harfli Kelimeler

Emin, Emir, Enir, Erim, Erin, Eros, Esim, Esin, Esir, İnme, İyon, Meni, Meri, Mine, Miso, Mors, Nesi, Niye, Norm, Reis, Remi, Seri, Sine, Sone, Yeis, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

İrs, İye, Men, Mey, Mir, Mis, Mor, Nem, Ney, Nim, Nom, Ons, Rey, Rom, Sem, Sen, Ser, Sim, Sin, Som, Son, Soy, Yem, Yen, Yer, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Er, Es, Ey, İm, İn, İs, Me, Mi, Ne, Om, On, Oy, Re, Se, Si, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.