MİSKİNLEŞME (TDK)

Miskinleşmek işi veya durumu.

Miskinleşme kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı M sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MİSKİNLEŞMEK Nedir?

Uyuşuk, tembel duruma gelmek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E K L M M N S İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Miskinleşme,

9 Harfli Kelimeler

Şinikleme,

8 Harfli Kelimeler

İkilenme, İkileşme, İslenmek, İşlenmek, Silinmek, Silkinme,

7 Harfli Kelimeler

Eksilen, Eksiliş, Eksilme, Ekşimsi, Elimine, Emilmek, Emişmek, Esenlik, Eşilmek, Eşinmek, Eşkinli, Eşlenik, İkileme, İlenmek, İlişken, İlişmek, İmlemek, İnilmek, İnlemek, İskemle, İslemek, İslenme, İşlemek, İşlenme, Kesiliş, Kesilme, Kesinme, Kesişen, Kesişme, Kimesne, Kişisel, Kişneme, Menşeli, Mesleki, Meşelik, Nikelsi, Senelik, Silinme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Emilme, Emişme, Eskime, Eşeksi, Eşilme, Eşinme, İkilem, İleniş, İlenme, İlinek, İlişme, İmleme, İnilme, İnleme, İnmeli, İskele, İsleme, İşemek, İşkine, İşleme, Kelime, Keseli, Kilise, Melike, Memeli, Menisk, Mesken, Meslek, Meşime, Mineli, Miskin, Neşeli, Sekili, Seklem, Sekmen, Silkme,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Eksen, Eksin, Elmek, Emlik, Emmek, Enlem, Eskil, Eslek, Esmek, Esnek, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek, İslim, İsmen, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kelem, Keles, Keleş, Kesel, Kesen, Kesim, Kesin, Kesiş, Kesme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnek, İnik, İniş,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kes, Keş, Kil, Kim, Kin, Leş, Lim, Men, Mil, Mim, Mis, Nem, Nim, Niş, Sek, Sel, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Ski, Şek, Şem, Şen, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, Eş, İl, İm, İn, İs, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.