MİSKİNCE (TDK)

Miskin gibi, miskin bir biçimde, miskinane.

Miskince kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı M sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

MİSK Nedir?

Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çakarılan güzel kokulu madde.

MİSKİN Nedir?


1 . Çok uyuşuk olan (kimse): "Hayran olduğum adamı miskin bir mektep çocuğu gibi yaka paça alıp götürdü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Hoş görülemeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen (kimse).
3 . Cüzzam hastalığına tutulmuş olan (kimse).
4 . eskimiş Âciz, zavallı: "Âşık olan miskin olur / Hak yoluna teslim olur"- Yunus Emre.

C E K M N S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Miskince,

7 Harfli Kelimeler

Kesimci,

6 Harfli Kelimeler

Cismen, Ekinci, Eskici, Kesici, Menisk, Mineci, Miskin, Sincik, Sinmek,

5 Harfli Kelimeler

Cesim, Cisim, Ekici, Eksin, Emcik, Emici, İncik, İnmek, İsmen, Kesim, Kesin, Kimse, Kinci, Minik, Nesim, Sicim, Sinek, Sinik, Sinme,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Cenk, Cins, Ekim, Ekin, Eksi, Emik, Emin, Enik, Esik, Esim, Esin, Eski, İken, İnce, İnci, İnek, İnik, İnme, İsim, Kimi, Meni, Mine, Mini, Mink, Misk, Neci, Nesi, Nice, Seci, Seki, Sine, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Cin, İki, İni, Kem, Kes, Kim, Kin, Men, Mis, Nem, Nim, Sek, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Em, En, Es, İm, İn, İs, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.