MİSAFİRPERVERLİK (TDK)

Konukseverlik.

Misafirperverlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi P , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R , onbirinci harfi V , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi İ , Başı M sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUK Nedir?


1 . Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman: "Şatoda yaşayanlarla konuklar, buralarda, topluca yıkanırlarmış."- S. Birsel.
2 . hayvan bilimi Konakçının üzerindeki asalak.

KONUKSEVER Nedir?

Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver: "Türkler konukseverdir."- .

KONUKSEVERLİK Nedir?

Konuksever olma durumu, misafirperverlik.

A E E F K L M P R R R S V İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Misafirperver,

10 Harfli Kelimeler

Misafirlik,

9 Harfli Kelimeler

Faksimile, Mesafelik, Mesirelik, Serpilmek, Sivrilmek,

8 Harfli Kelimeler

Akrepler, Emrivaki, Esmerlik, Evrilmek, Fevrilik, İpilemek, İsevilik, Kaprisli, Kesimevi, Mesafeli, Pasiflik, Pislemek, Resimlik, Resmilik, Seferlik, Sefirlik, Serilmek, Serpilme, Servilik, Severlik, Sevilmek, Siperlik, Sivrilik, Sivrilme, Verilmek, Verimkar,

7 Harfli Kelimeler

Amipler, Amirlik, Ampirik, Asimile, Asrilik, Eksilme, Emirlik, Eprimek, Erirlik, Erselik, Esirlik, Esirmek, Esprili, Esrimek, Evirmek, Evrilir, Evrilme, Fikirli, Filvaki, İkileme, İpileme, İplemek, İpliksi, İpsiler, İrkilme, İsimlik, İskemle, İskilip, İslemek, İsrafil, Kafesli, Kalemis, Kalsemi, Kavisli, Kelepir, Kemerli, Kesilme, Kesirli, Lapseki, Lepiska,

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Aleksi, Alivre, Amipli, Aplike, Apreli, Apseli, Asilik, Askeri, Efelik, Ekilme, Ekseri, Eksper, Emekli, Eprime, Eriksi, Erimek, Esefli, Esirme, Eskime, Eskrim, Esperi, Esrime, Evirme, Farisi, Fasile, Feliks, Filika, Firari, Fiskal, İkilem, İliksi, İpekli, İrilik, İsilik, İsimli, İskele, İslami, İsleme, İspari,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Akemi, Akrep, Alevi, Amele, Amper, Ampir, Aplik, April, Arefe, Arife, Asker, Efkar, Eflak, Ekili, Eklem, Ekler, Ekser, Elifi, Elips, Elmas, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emsal, Emval, Erika, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Esame, Esire, Eskil, Eslaf, Eslek, Esmek, Esmer,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Aile, Akil, Akim, Akis, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alev, Alim, Amel, Amfi, Amil, Amip, Amir, Apel, Apre, Apse, Arif, Asil, Asli, Asri, Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elma, Emek, Emel, Emik, Emir, Eper, Epik,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aks, Ali, Alp, Ari, Ark, Arp, Asi, Ask, Efe, Eke, Ela, Elk, Epe, Erk, Fak, Fal, Far, Fas, Fek, Fel, Fer, Fes, Fil, İfa, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İrs, İsa, Kal, Kam, Kap, Kar, Kas, Kav,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, Ar, As, Av, Ek, El, Em, Er, Es, Ev, Fa, Fe, İl, İm, İp, İs, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Pe, Ra, Re, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.