MİSAFİRLİK (TDK)


1 . Konukluk: "Ne misafirliğe gideriz, ne de bize gelirler."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat Konuk için, konuğa özgü: "Misafirlik havlu."- .

Misafirlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı M sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

GİDER Nedir?


1 . Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner.
2 . Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
3 . ekonomi Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

HAVLU Nedir?

Vücudun çeşitli yerlerinin kurulanmasına yarayan dokuma bez: "Küvetteki suyu avuç avuç yüzüne çarptıktan sonra havluya el attı"- H. R. Gürpınar.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUK Nedir?


1 . Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman: "Şatoda yaşayanlarla konuklar, buralarda, topluca yıkanırlarmış."- S. Birsel.
2 . hayvan bilimi Konakçının üzerindeki asalak.

KONUKLUK Nedir?

Konuk olma durumu, misafirlik: "Gittikleri kasabalarda konuk olduklarını bilirler, konukluğun gereklerine göre davranırlardı."- N. Cumalı.

MİSAFİR Nedir?


1 . Konuk.
2 . eskimiş, tıp (***) Gözün saydam tabakasında herhangi bir sebeple oluşan beyaz leke.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A F K L M R S İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Misafirlik,

7 Harfli Kelimeler

Amirlik, Asrilik, Fikirli, İsimlik, İsrafil, Misafir,

6 Harfli Kelimeler

Asilik, Farisi, Filika, Fiskal, İliksi, İrilik, İsilik, İsimli, İslami, Kimisi, Limaki, Maliki, Mikail, Miskal, Riskli,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Fakir, Faril, Fiili, Fikir, Filar, Filsi, Firak, Firik, Firma, Frisa, İflas, İkili, İklim, İkmal, İkram, İksir, İlmik, İmlik, İmsak, İrmik, İrsal, İslam, İslim, İsraf, Kafir, Kamil, Kilim, Kilis, Kilsi, Kiril, Kirli, Klima, Laski, Lirik, Maksi, Malik, Marki, Masif, Milas,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Akil, Akim, Akis, Akli, Aksi, Alim, Amfi, Amil, Amir, Arif, Asil, Asli, Asri, Faik, Fail, Fakr, Faks, Fark, Fars, Fiil, Film, Frak, İlam, İlik, İlim, İmal, İmar, İmla, İris, İsal, İsim, İsli, Kafi, Kail, Kaim, Kari, Kars, Kils, Kimi,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aks, Ali, Ari, Ark, Asi, Ask, Fak, Fal, Far, Fas, Fil, İfa, İka, İki, İla, İlk, İma, İri, İrs, İsa, Kal, Kam, Kar, Kas, Kil, Kim, Kir, Laf, Lak, Lam, Lif, Lim, Lir, Mai, Mal, Mas, Mil, Mir, Mis,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, Ar, As, Fa, İl, İm, İs, Ki, La, Mi, Ra, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.