MİRASYEDİLİK (TDK)

Mirasyedi olma durumu veya mirasyediye yaraşır davranış.

Mirasyedilik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MİRA Nedir?

Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata.

MİRAS Nedir?


1 . Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke.
2 . mecaz Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik.
3 . mecaz Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey: "Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır."- .

MİRASYEDİ Nedir?


1 . Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimse: "Kiraladıkları otlakların sahibi yıllardır Manastır'a yerleşmiş bir mirasyediydi."- N. Cumalı.
2 . mecaz Çok savurgan kimse: "Hayatını, gençliğini bir mirasyedi gibi hiç düşünmeden yiyip bitirmiş."- M. Yesari.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A D E K L M R S Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Mirasyedilik,

10 Harfli Kelimeler

İkramiyeli, İyimserlik,

9 Harfli Kelimeler

Kayserili, Mirasyedi, Sildirmek,

8 Harfli Kelimeler

Diriksel, Dirilmek, Dirimlik, Dirimsel, İkramiye, İmsakiye, İrsaliye, Kadiriye, Midyelik, Resimlik, Resmilik, Seyirlik, Sildirme, Yirmilik,

7 Harfli Kelimeler

Aksedir, Amirlik, Asimile, Asrilik, Aydemir, Daireli, Demirli, Demirsi, Dersiam, Derslik, Desimal, Dikilme, Direkli, Dirilik, Dirilme, Dirimli, Emirlik, Esirlik, İdareli, İradeli, İradiye, İrkilme, İsimlik, İyimser, Kademli, Kadirli, Kaideli, Kalemis, Kalsemi, Karides, Kasiyer, Kayseri, Kesirli, Kredili, Maskeli, Medikal, Reislik, Resimli, Sadelik, Seramik,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Adliye, Akliye, Aleksi, Ardiye, Asilik, Askeri, Asliye, Demiri, Demlik, Derili, Dikili, Dilmek, Dirlik, Dirsek, Edimli, Eriksi, Eriyik, Eskrim, İadeli, İkilem, İliksi, İlmiye, İrilik, İsilik, İsimli, İslami, İyelik, İyilik, Kadiri, Kadril, Kareli, Kaside, Kayser, Kilise, Kimisi, Laedri, Lamise, Likide, Limaki,

5 Harfli Kelimeler

Adres, Akemi, Akide, Aside, Asker, Daire, Dekar, Delik, Demir, Demli, Derik, Derya, Deyim, Dikel, Dikey, Dikim, Dikme, Dikse, Dilek, Dilim, Dilme, Dilsi, Direk, Direy, Diril, Dirim, Diyar, Ekili, Elmas, Email, Emlak, Emlik, Emsal, Erika, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, İdame, İdare,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adil, Adli, Aile, Akil, Akim, Akis, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alim, Amel, Amil, Amir, Asil, Asli, Asri, Daim, Dair, Daye, Deli, Delk, Deri, Derk, Ders, Deyi, Dimi, Diri, Disk, Diya, Diye, Dram, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Eksi, Elik, Elim,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Aks, Ali, Ari, Ark, Asi, Ask, Dal, Dam, Dar, Dek, Dem, Dik, Dil, Eda, Edi, Ela, Elk, Erk, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İrs, İsa, İye, İyi, Kal, Kam, Kar, Kas, Kay, Kel, Kem, Ker, Kes,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, As, Ay, De, Ek, El, Em, Er, Es, Ey, İl, İm, İs, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.