MİRASYEDİ (TDK)


1 . Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimse: "Kiraladıkları otlakların sahibi yıllardır Manastır'a yerleşmiş bir mirasyediydi."- N. Cumalı.
2 . mecaz Çok savurgan kimse: "Hayatını, gençliğini bir mirasyedi gibi hiç düşünmeden yiyip bitirmiş."- M. Yesari.

Mirasyedi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTİRMİŞ Nedir?


1 . Bir bilim dalında veya başka bir alanda bilginin doruğuna ulaşmış (kimse).
2 . argo Bilgili, açıkgöz.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNME Nedir?


1 . Düşünmek durumu, tefekkür: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . felsefe Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu.
3 . felsefe Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KALA Nedir?

Kaldığında: "Frankfurt'a gece yarısından sonra ikiye yirmi kala vardık."- A. Haşim.

KALAN Nedir?


1 . Kalma işini yapan.
2 . Artan, mütebaki: "Kalan on lirayı Aliş'e verdim."- Halikarnas Balıkçısı.
3 . isim, matematik Bir çıkarmanın sonucu.
4 . isim, matematik Bölme işleminde bölünenden artan sayı.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MANA Nedir?

Anlam: "Ne halk buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek."- Yunus Emre.

MANAS Nedir?

Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo).

MANASTIR Nedir?

Bazı kesin kurallara bağlı rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı, keşişhane: "İnsan manastıra kapansın, rahibe olsun daha iyi öyleyse."- A. İlhan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MİRA Nedir?

Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata.

MİRAS Nedir?


1 . Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke.
2 . mecaz Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik.
3 . mecaz Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey: "Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır."- .

MİRASYEDİ Nedir?


1 . Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimse: "Kiraladıkları otlakların sahibi yıllardır Manastır'a yerleşmiş bir mirasyediydi."- N. Cumalı.
2 . mecaz Çok savurgan kimse: "Hayatını, gençliğini bir mirasyedi gibi hiç düşünmeden yiyip bitirmiş."- M. Yesari.

OTLAK Nedir?

Hayvan otlatılan yer, salmalık, yaylak, mera: "Otlaktan çıktıkları sırada hava kuru soğuktu."- N. Cumalı.

ÖNEMLİ Nedir?


1 . Önemi olan, mühim, ehemmiyetli: "Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz."- T. Buğra.
2 . Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemli olan, stratejik.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

SAVURGAN Nedir?

Tutumsuz.

A D E M R S Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mirasyedi,

7 Harfli Kelimeler

Aydemir, Demirsi, Dersiam, İradiye, İyimser,

6 Harfli Kelimeler

Ardiye, Demiri,

5 Harfli Kelimeler

Adres, Aside, Daire, Demir, Derya, Deyim, Direy, Dirim, Diyar, İdame, İdare, İdari, İrade, İradi, Mader, Medar, Medya, Mersi, Mesai, Midye, Miras, Miyar, Resim, Resmi, Sadme, Sedir, Semai, Serim, Seyir, Simya, Siyer, Siyme, Yirmi,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Amir, Asri, Daim, Dair, Daye, Deri, Ders, Deyi, Dimi, Diri, Diya, Diye, Dram, Edim, Emay, Emir, Erim, Esim, Esir, Esma, İade, İare, İdam, İdea, İmar, İmdi, İris, İsim, Mars, Mayi, Mera, Meri, Mide, Midi, Mira, Rami, Reis, Remi, Riya,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ari, Asi, Dam, Dar, Dem, Eda, Edi, İde, İma, İri, İrs, İsa, İye, İyi, Mai, Mas, Mey, Mir, Mis, Ram, Ray, Rey, Sam, Say, Sem, Ser, Sim, Yad, Yar, Yas, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, Ar, As, Ay, De, Em, Er, Es, Ey, İm, İs, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.