MİRALAY (TDK)

Albay: "Emekli miralaydaki o olgunluk, o durmuş oturmuşluk, o dünyaya serin serin, uzaktan bakabilme kabiliyeti..."- H. Taner.

Miralay kelimesi baş harfi M son harfi Y olan bir kelime. Başında M sonunda Y olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Y . Başı M sonu Y olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALBAY Nedir?

Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay: "Sonra o çatma örtülü minderin üstüne oturmuş, albayın İstanbul hakkındaki suallerine kısa kısa cevap vermişti"- H. E. Adıvar.

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

KABİL Nedir?

Olabilir, mümkün: "Ben onu bir göreyim, dedi, kabil mi?"- P. Safa.

KABİLİYET Nedir?

Yetenek.

MİRA Nedir?

Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata.

MİRALAY Nedir?

Albay: "Emekli miralaydaki o olgunluk, o durmuş oturmuşluk, o dünyaya serin serin, uzaktan bakabilme kabiliyeti..."- H. Taner.

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGUN Nedir?


1 - (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve höşgörüsü gelişmiş, °kâmil.

OLGUNLUK Nedir?


1 - (Meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gelişmiş olma durumu, yetkinlik, °kemal.

OTURMUŞ Nedir?

Yerleşik, yerleşmiş, güçlenmiş, stabil: "Oturmuş bir kurum."- .

OTURMUŞLUK Nedir?

Benimsenmiş, yerleşmiş olma durumu: "Kontrbas öğretmeni Rıza'nın daha bir oturmuşluğu vardır rolüne."- H. Taner.

SERİ Nedir?


1 - Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi2, sıra.
2 - Bir fabrika ya da atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi.

SERİN Nedir?


1 . Az soğuk, ılık ile soğuk arası.
2 . Hoşa giden, hafif bir soğukluk veren: "... kuşluk vaktinin sıcağına rağmen bina loş ve serin."- R. H. Karay.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

UZAKTAN Nedir?


1 . Uzak yerden: "Merak bu ya, bir gün uzaktan seyredeceğim bizim takımı."- Y. Z. Ortaç.
2 . Uzak olarak.

A A L M R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Miralay,

6 Harfli Kelimeler

Amiral, İlarya, Milyar, Riyala,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Arami, Ariya, Malya, Maral, Marya, Miyar, Riyal, Yarma,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alim, Alma, Amal, Amil, Amir, Arma, Arya, Ayal, Ayar, Ayla, Ayma, İlam, İmal, İmar, İmla, Lama, Lira, Mail, Mala, Mali, Maya, Mayi, Mira, Rami, Riya, Yama, Yara,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ali, Ama, Ara, Ari, Aya, İla, İma, Lam, Lim, Lir, Mai, Mal, Mil, Mir, Ram, Ray, Yal, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Ay, İl, İm, La, Mi, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.