MİNYATÜRCÜLÜK (TDK)

Minyatür yapma sanatı.

Minyatürcülük kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi L , onikinci harfi Ü , onüçüncü harfi K . Başı M sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MİNYATÜR Nedir?


1 . Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı: "Aynı oyunu, avuç içi kadar bir minyatürden seçilmiş bir köşecikle oynuyorlar."- B. R. Eyuboğlu.
2 . Bu biçimde yapılmış küçük resim.
3 . mecaz Bir şeyin küçük ölçekte kopyası veya benzeri: "Ufacık, minyatür bir yüzü, aynı ufaklıkta vücudu vardı."- S. F. Abasıyanık.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A C K L M N R T Y Ü Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Minyatürcülük,

10 Harfli Kelimeler

Minyatürcü,

9 Harfli Kelimeler

Manikürcü, Manikürlü,

8 Harfli Kelimeler

Minyatür,

7 Harfli Kelimeler

Kümültü, Manikür, Türkücü, Ürküntü, Yükümlü, Yürütüm,

6 Harfli Kelimeler

Alümin, Kültür, Kürtün, Martin, Miktar, Milyar, Mitral, Mülaki, Münkir, Tiryak, Tümlük, Ülkücü, Ürkülü, Ürünlü, Üryani, Yarlik,

5 Harfli Kelimeler

Antik, Anüri, Camit, Cürüm, İcmal, İkmal, İkram, İmkan, İnkar, İntak, Kamil, Karni, Katil, Kimya, Klima, Küncü, Kürit, Kütin, Kütlü, Lakin, Latin, Liman, Liyan, Malik, Manti, Marki, Milat, Mirat, Miyar, Mülki, Mürai, Mürit, Nakil, Nakit, Nakli, Natür, Rakit, Rical, Ricat, Riyal,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Akil, Akim, Akit, Akli, Alim, Amil, Amin, Amir, Amit, Atik, Ayin, Ayni, Cali, Cami, Cani, Cari, Cart, Cila, Cilt, Cima, İcar, İcat, İcma, İcra, İkna, İlam, İlan, İlca, İmal, İman, İmar, İmla, İnak, İnal, İnam, İnat, İrat, İrca, Kail,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Akü, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Ati, Ayn, Cam, Can, Car, Cim, Cin, İka, İla, İlk, İma, İta, Kal, Kam, Kan, Kar, Kat, Kay, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Kül, Kür, Küt, Lak, Lam, Lan, Lim, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, At, Ay, İl, İm, İn, İt, Ki, La, Mi, Nü, Ra, Ta, Ti, Ün, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.