MİNİMUM (TDK)


1 . Asgari.
2 . matematik Değişken bir niceliğin inebileceği en alt olan (sınır), asgari, minimal.

Minimum kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi U , yedinci harfi M . Başı M sonu M olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASGARİ Nedir?


1 . En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum: "Birader, bir ağızlık kullanıyor, nah, asgari bir endaze boyunda..."- A. İlhan.
2 . matematik Minimum.

DEĞİŞKEN Nedir?


1 . Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil: "Sağlık bakımından canına okuyan kentler de değişken rüzgârlara açık kentler oluyor."- H. Taner.
2 . isim, matematik Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
3 . isim, matematik Cebirde bir denklemin kat sayılarına giren değişken nicelik, parametre.
4 . isim Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre.
5 . isim Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

MİNİ Nedir?

Çok küçük veya kısa.

MİNİMAL Nedir?


1 . Minimum.
2 . Asgari.

NİCE Nedir?


1 . Kaç, ne kadar.
2 . Birçok: "Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı."- A. Ş. Hisar.
3 . zarf (ni'ce) Nasıl.
4 . zarf (ni'ce) Uzun süreden beri.

NİCEL Nedir?

Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

M M M N U İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Minimum,

4 Harfli Kelimeler

Mini, Muin,

3 Harfli Kelimeler

İni, Mim, Mum, Nim,

2 Harfli Kelimeler

İm, İn, Mi, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.