MİNERALBİLİM (TDK)

Mineral ve billurlarla onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, °mineraloji.

Mineralbilim kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi M . Başı M sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLLUR Nedir?


1 . Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim: "Su buharı billur durumunda donunca kar olur."- .
2 . Kesme cam, kristal: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
3 . sıfat Bu maddeden yapılmış: "Su sesi ve kanat şakırtısından / Billur bir avize Bursa'da zaman."- A. H. Tanpınar.
4 . halk ağzında Koç yumurtası.
5 . sıfat Duru, temiz ve akıcı: "Onu görmek, billur sesini dinlemek, elinden bir şey içmek."- A. İlhan.

FİZİKSEL Nedir?


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

MİNERAL Nedir?


1 - Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık ya da bileşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.
2 - İçinde inorganik maddeler bulunan.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

A B E L L M M N R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mineralli,

8 Harfli Kelimeler

Albenili, Minareli,

7 Harfli Kelimeler

Balerin, Belirli, Benmari, Bilinme, Binilme, Liberal, Milibar, Mineral, Minimal, Rimelli,

6 Harfli Kelimeler

Albeni, Amblem, Barmen, Bienal, Erbain, İbrani, İnilme, İnmeli, İrinli, Lambri, Melami, Mimari, Minare, Minber, Mineli,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Allem, Amber, Anemi, Anime, Barem, Belli, Benli, Beril, Bilar, Bilim, Bilir, Bilme, Biner, Binme, Birim, Birli, Email, Erbin, Ermin, İbare, İleri, İmale, İmame, İmren, Lamel, Libre, Liman, Maile, Malen, Mebni, Melal, Memba, Meram, Mermi, Milel, Milim, Milli, Milli, Mimar,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Aile, Alem, Alil, Alim, Amel, Amil, Amin, Amir, Amme, Bale, Bani, Bari, Bela, Beli, Beri, Bile, Bili, Bina, Bini, Bira, Biri, Elan, Elim, Elli, Elma, Eman, Emin, Emir, Emmi, Enam, Enir, Enli, Eril, Erim, Erin, İane, İare, İbne, İbra,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ali, Ani, Ari, Bal, Ban, Bar, Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Ela, İla, İle, İma, İni, İri, Lal, Lam, Lan, Leb, Lim, Lir, Mai, Mal, Men, Mil, Mim, Mir, Nal, Nam, Nar, Nem, Nim, Rab, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, An, Ar, Be, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, La, Le, Me, Mi, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.