MİNEÇİÇEĞİGİLLER (TDK)

Bitişik taçyapraklı ikiçeneklilerden, mineçiçeği ve benzeri türleri içine alan bir bitki familyası.

Mineçiçeğigiller kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ç , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ğ , onuncu harfi İ , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı M sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

BİTİŞİK Nedir?


1 . Yandaki ev, komşu.
2 . sıfat Birbirine dokunacak kadar yakınlaşmış veya yan yana olan: "Mutfaktan bir yuvarlak gümüş tepsi içinde, cezveyi, fincanları, bitişik şeker ve kahve hokkasını getirdi."- A. İlhan.
3 . sıfat Yandaki: "Bitişik odada yatan hasta bakıcı gürültüden uyanarak yanımıza geldi."- R. N. Güntekin.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

İKİÇENEKLİLER Nedir?

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalıtohumlu bitkiler sınıfı.

MİNEÇİÇEĞİ Nedir?


1 - Mineçiçeğigillerden, yaprakları karşılıklı ve oymalı, çiçekleri başak durumunda alacalı, mavi ya da menekşerenginde, sapı dört köşeli olan ıtırlı bir bitki (Verbena).
2 - Bu bitkinin çiçeği.

TAÇYAPRAKLI Nedir?

Taçyaprakları herhangi bir durumda olan.

E E E G L L M N R Ç Ç Ğ İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Eğlenilme, Erginleme, Geçinilme, Geçirilme, Geçirimli, Gerilimli, Girenleme, İğrenilme, İlgilenme,

8 Harfli Kelimeler

Çengelli, Çenileme, Çilingir, Çillenme, Eğilimli, Gerileme, İçerleme, İçirilme, İğneleme, İlerleme, İlgileme, Reçineli,

7 Harfli Kelimeler

Çelimli, Çemenli, Çiğneme, Çilimli, Çimenli, Eğirmen, Eğlenme, Eğmeçli, Eğrilme, Elimine, Ellenme, Engelli, Erinçli, Geçerli, Geçilme, Geçimli, Geçinim, Geçinme, Geçirim, Geçirme, Geçmeli, Geğirme, Geleğen, Gelinme, Gelirli, Genelme, Gerilim, Gerilme, Gerinme, Girilme, İçlenme, İçmeler, İğrenme, İlençli, İlgeçli, Rimelli,

6 Harfli Kelimeler

Çeğmel, Çeneli, Çengel, Çiğnem, Çileli, Çileme, Çinili, Egemen, Eğilim, Eğilme, Eğimli, Eğinme, Eğirme, Eğleme, Eğrili, Elemge, Elemli, Elenme, Elleme, Ereğli, Ergene, Ergime, Erigen, Erinme, Ermeni, Geçeli, Geleme, Geleni, Gelmiç, Gerili, Germen, Gineli, İçelli, İçerme, İçilme, İçimli, İçirme, İğneli, İğrenç, İlenme,

5 Harfli Kelimeler

Çeçen, Çelen, Çelgi, Çelim, Çelme, Çemçe, Çemen, Çemiç, Çengi, Çerçi, Çerge, Çiğil, Çiğin, Çiğli, Çilli, Çimen, Çinli, Eğmeç, Eğrim, Elçim, Eleme, Elgin, Eneme, Engel, Enlem, Ergen, Ergin, Erime, Erinç, Ermin, Geççe, Geçen, Geçer, Geçim, Geçme, Gelen, Gelin, Gelir, Gelme, Gemre,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çene, Çeri, Çile, Çine, Çini, Eğer, Eğiç, Eğil, Eğim, Eğin, Eğir, Eğme, Eğri, Elçi, Elem, Elim, Elli, Emeç, Emel, Emen, Emin, Emir, Enir, Enli, Eren, Ergi, Eril, Erim, Erin, Erme, Geçe, Gele, Gemi, Genç, Gene, Geri, Gine, Gren, Gril,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çiğ, Çil, Çim, Çir, Ege, Eğe, Erg, Geç, Gem, Gen, Gri, İle, İnç, İni, İri, Lig, Lim, Lir, Meç, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, En, Er, Ge, İç, İğ, İl, İm, İn, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.