MİLYONER (TDK)


1 . Bir veya daha çok milyonu olan kimse.
2 . Maddi varlığı bakımından zengince sayılan kimse: "Ben oldum bittim milyoner olmak istiyorum."- A. İlhan.

Milyoner kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı M sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MADDİ Nedir?


1 . Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı: "Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."- Anayasa.
2 . Maddeden oluşan.
3 . Mal, para, varlıkla ilgili olan.
4 . fizik Maddesel.

MİLYON Nedir?


1 . Bin kere bin, 1.000.000.
2 . isim Bu sayının adı.

MİLYONER Nedir?


1 . Bir veya daha çok milyonu olan kimse.
2 . Maddi varlığı bakımından zengince sayılan kimse: "Ben oldum bittim milyoner olmak istiyorum."- A. İlhan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

ZENGİN Nedir?


1 . Parası, malı çok olan, varlıklı, fakir, yoksul karşıtı: "Şık, zengin, keyfi yerinde, yazı Avrupa'da ve kışı Beyrut'ta geçiren Suriyelilerden biri idi."- F. R. Atay.
2 . Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan: "Zengin bir dil. Zengin bir kitaplık. Zengin bir anlatım."- .
3 . Verimli: "Zengin bir doğa."- .
4 . Gösterişli: "Zengin bir giysi."- .

E L M N O R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Milyoner,

6 Harfli Kelimeler

Milyon,

5 Harfli Kelimeler

Ermin, Eroin, İmren, Limon, Melon, Meyil, Moren, Nemli, Olein, Remil, Reyon, Rimel, Romen, Yelin, Yemin, Yenli, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Elim, Emin, Emir, Enir, Enli, Eril, Erim, Erin, İlme, İnme, İyon, Lime, Meni, Meri, Mine, Niye, Noel, Norm, Remi, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

İle, İye, Ley, Lim, Lir, Lor, Men, Mey, Mil, Mir, Mor, Nem, Ney, Nim, Nom, Ole, Rey, Rol, Rom, Yel, Yem, Yen, Yer, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Ey, İl, İm, İn, Le, Me, Mi, Ne, Ol, Om, On, Oy, Re, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.