MİLYARLIK (TDK)


1 . Niceliği milyarla ölçülen: "Beş yüz milyarlık bütçe."- .
2 . Maddi varlığı milyar değerinde olan: "Milyarlık sporcular."- .

Milyarlık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı M sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÇE Nedir?


1 . Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü: "Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı."- S. Ayverdi.
2 . Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

MADDİ Nedir?


1 . Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı: "Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."- Anayasa.
2 . Maddeden oluşan.
3 . Mal, para, varlıkla ilgili olan.
4 . fizik Maddesel.

MİLYAR Nedir?


1 . Milyon kere bin, bin milyon, 1.000.000.000.
2 . Bu sayının adı, bilyon.

MİLYARLIK Nedir?


1 . Niceliği milyarla ölçülen: "Beş yüz milyarlık bütçe."- .
2 . Maddi varlığı milyar değerinde olan: "Milyarlık sporcular."- .

NİCE Nedir?


1 . Kaç, ne kadar.
2 . Birçok: "Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı."- A. Ş. Hisar.
3 . zarf (ni'ce) Nasıl.
4 . zarf (ni'ce) Uzun süreden beri.

NİCEL Nedir?

Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜLEN Nedir?

Bir ölçme işlemine imkân sağlayan fiziksel büyüklük.

SPOR Nedir?


1 . Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.
2 . sıfat Kullanışı rahat, kolay olan: "Hiç değilse spor bir ceket ister şöyle."- H. Taner.

SPORCU Nedir?

Sporla uğraşan kimse: "Devlet başarılı sporcuyu korur."- Anayasa.

A I K L L M R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Milyarlık,

7 Harfli Kelimeler

Liralık,

6 Harfli Kelimeler

Kiralı, Mikalı, Milyar, Yarlık, Yarlik, Yılmak,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Alkil, Allık, Aylık, Ayrık, Ayrım, Irmak, İkmal, İkram, İmalı, Kalım, Kamil, Karlı, Kayır, Kılma, Kıray, Kırma, Kıyam, Kıyma, Kimya, Klima, Layık, Malik, Marki, Miyar, Rakım, Ralli, Riyal, Yakım, Yalım, Yarık, Yarım, Yıkma, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akil, Akim, Aklı, Akli, Alık, Alım, Alil, Alim, Allı, Amil, Amir, Arık, Arlı, Ayık, Aylı, Ayrı, Irak, Irki, İlam, İlla, İllı, İlmı, İmal, İmar, İmla, Kail, Kaim, Karı, Kari, Kayı, Kıya, Kira, Kral, Laik, Lika, Lira, Mail, Maki,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Ali, Arı, Ari, Ark, Ayı, Ira, Irk, İka, İla, İlk, İma, Kal, Kam, Kar, Kay, Kıl, Kır, Kil, Kim, Kir, Lak, Lal, Lam, Lim, Lir, Mai, Mal, Mil, Mir, Ram, Ray, Yak, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Ay, İl, İm, Ki, La, Mi, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.