MİLLİYETPERVERLİK (TDK)

Milliyetperver olma durumu, ulusseverlik.

Milliyetperverlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi P , onuncu harfi E , onbirinci harfi R , onikinci harfi V , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R , onbeşinci harfi L , Başı M sonu K olan 17 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MİLLİYETPERVER Nedir?

Ulussever.

ULUS Nedir?

Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, en geniş insan topluluğu, °millet.

ULUSSEVER Nedir?

Ulusunu seven (kimse), milliyetperver.

ULUSSEVERLİK Nedir?

Ulussever olma durumu, milliyetperverlik.

E E E K L L L M P R R T V Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Milliyetperver,

12 Harfli Kelimeler

Milletvekili,

10 Harfli Kelimeler

Eklemliler, Eylemlilik, İlerletmek, Tepirlemek, Verimlilik, Yeterlilik, Yitirilmek,

9 Harfli Kelimeler

Eritilmek, İlerlemek, İlerletme, İletilmek, Kilitleme, Kiremitli, Leylekler, Mililitre, Tepikleme, Tepirleme, Terelelli, Tipilemek, Tirelemek, Yitirilme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Elletmek, Elvermek, Epikerem, Eritilme, Etkileme, Evirtmek, Evrilmek, Eylemlik, İkilemli, İkiletme, İkitelli, İlerleme, İletilme, İlikleme, İpilemek, İrkiltme, İtekleme, İtelemek, İyilikle, Kertilme, Kirletme, Litrelik, Mektepli, Metrelik, Meyvelik, Millilik, Milliyet, Perlitli, Peylemek, Tellemek, Tepilmek, Terlemek, Tipileme, Tiplemek, Tireleme, Verilmek, Yellemek, Yemlikli, Yerilmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ekletme, Ektirme, Eletmek, Eliptik, Elitlik, Ellemek, Elletme, Ellilik, Eltilik, Elverme, Emirlik, Eprimek, Erillik, Erirlik, Eritmek, Evermek, Evirmek, Evirtik, Evirtim, Evirtme, Evlilik, Evrilir, Evrilme, Eyitmek, Eylemek, Eylemli, İkileme, İlerlek, İletmek, İlletli, İlliyet, İlmikli, İpileme, İplemek, İrkilme, İteleme, İtilmek, Kelepir, Kemerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemli, Eletme, Eliyle, Elleme, Emekli, Epitel, Eprime, Erimek, Eritme, Eriyik, Erkete, Etkili, Etkime, Etriye, Everme, Evirme, Eyerli, Eyitme, Eyleme, İkilem, İletim, İletki, İletme, İlikli, İlmiye, İpekli, İpilti, İrilik, İtilme, İyelik, İyilik, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kertme, Kirtil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Epeyi, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, Eviye, Evlek, Evlik, Evrik, Evrim, Eylem, İkili, İklim, İleri, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İplik, İrite, İrkme, İrmik, İtlik, İtmek, İvmek, Kelem, Kelep, Keler,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Eper, Epey, Epik, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Evet, Evli, Evre, Eyer, İlik, İlim,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, İye, İyi, Kel, Kem, Kep, Ker, Ket, Kil, Kim, Kip, Kir, Kit, Lep, Ley, Lim, Lir, Met, Mey, Mil, Mir, Mit, Pek, Pey, Pik, Pil, Pim, Pir, Ret, Rey, Tek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, Ev, Ey, İl, İm, İp, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Re, Te, Ti, Ve, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.