MİLLİYETÇİ (TDK)

Milliyet ilkesini benimseyen, milliyetsever, ulusçu.

Milliyetçi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLKE Nedir?


1 . Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner.
2 . Temel bilgi: "Kimyanın ilkeleri."- .
3 . Öge: "Atomlar cisimlerin ilkeleridir."- .
4 . Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç.
5 . mantık Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

MİLLİ Nedir?

Milli olan.

MİLLİYET Nedir?


1 - Ulusallık, ulusçuluk.
2 - Bağlı bulunulan ulus, °tabiiyet.

ULUS Nedir?

Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, en geniş insan topluluğu, °millet.

ULUSÇU Nedir?

Milliyetçi: "Türk yazarı derken ulusçu bir yaklaşımım yok, Türkçe yazanları kastediyorum."- T. Uyar.

E L L M T Y Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Milliyetçi,

8 Harfli Kelimeler

Milliyet,

7 Harfli Kelimeler

Çelimli, Çilimli, Çitilme, İlliyet, Meyilli,

6 Harfli Kelimeler

Çileli, Çitili, İçelli, İçilme, İçimli, İletim, İlmiye, İtilme, Millet,

5 Harfli Kelimeler

Çelim, Çilli, Çitme, Elçim, Etçil, İçlem, İleti, İllet, İmleç, Leyli, Limit, Metil, Meyil, Miçel, Milel, Milli, Milli, Mitil, Telli, Yelli, Yetim, Yitim, Yitme,

4 Harfli Kelimeler

Çile, Çiti, Elçi, Elim, Elit, Elli, Elti, Etçi, Etil, Etli, İçel, İçim, İçit, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlim, İlle, İlme, İtçe, İtme, Liet, Lime, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çit, Çiy, Eti, İle, İti, İye, İyi, Ley, Lim, Meç, Met, Mey, Mil, Mit, Tel, Tem, Tim, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Et, Ey, İç, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.