MİLLİLEŞTİRME (TDK)

Ulusallaştırma.

Millileştirme kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı M sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ULUS Nedir?

Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, en geniş insan topluluğu, °millet.

ULUSAL Nedir?

Millî.

ULUSALLAŞTIRMA Nedir?

Millîleştirme.

E E L L L M M R T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Millileştirme,

10 Harfli Kelimeler

Millileşme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirim, Emiştirme, İliştirme, İşletilme, Mililitre, Milimetre,

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri, Erişilme, Eritilme, İletiliş, İletilme, İletişim, İletişme, İlişilme, İrileşme, İşitilme, İşlemeli, Mitleşme,

7 Harfli Kelimeler

Ellişer, Eştirme, İlletli, İşletme, İtleşme, Rimelli, Ritimli, Şeritli, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Emilme, Emişme, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, İletim, İletiş, İletme, İlişim, İlişme, İmleme, İşetme, İşitim, İşitme, İşleme, İtiliş, İtilme, İtişme, Meltem, Memeli, Meşime, Millet, Şiirli, Teşmil, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Ermiş, Eşlem, İleri, İleti, İllet, İrite, İşeme, İşlem, İşret, Limit, Liret, Litre, Meleş, Meret, Mermi, Metil, Metre, Milel, Milim, Milli, Milli, Mimli, Mirim, Mitil, Remel, Remil, Reşit, Reşme, Rimel, Ritim, Şerit, Şetim, Şilem, Şilte, Telem, Telli, Temel, Terim, Terli,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Eril, Erim, Eriş, Erme, Erte, Eşit, Eşli, Eşme, Eter, Etil, Etli, Etme, İlim, İlle, İlme, İşli, İşte, İtiş, İtme, Liet, Lime, Meme, Meri, Mert, Meşe, Reel, Remi, Şeri, Şiir,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İri, İti, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mim, Mir, Mit, Ret, Şem, Şer, Şet, Şii, Tel, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.