MİLLİLEŞMEK (TDK)

Ulusal nitelik kazanmak, ulusallaşmak.

Millileşmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANMA Nedir?

Kazanmak işi, edinme.

KAZANMAK Nedir?


1 . Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa.
2 . (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek.
3 . Çıkmak, isabet etmek.
4 . Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Tutulmak, yakalanmak: "Huy kazanmak."- . "Dert kazanmak."- .
6 . Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal.
7 . (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: "Düşmandan yer kazanmak."- .
8 . Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

ULUS Nedir?

Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren, tarihsel olarak oluşmuş, en geniş insan topluluğu, °millet.

ULUSAL Nedir?

Millî.

ULUSALLAŞMA Nedir?

Ulusun malı olma.

ULUSALLAŞMAK Nedir?

Ulusun malı durumuna gelmek.

E E K L L L M M İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Millileşmek,

10 Harfli Kelimeler

Millileşme,

9 Harfli Kelimeler

İklimleme, İlmikleme,

8 Harfli Kelimeler

İkileşme, İlikleme, İşlemeli,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ellilik, Emilmek, Emişmek, Eşilmek, İkileme, İlişmek, İmlemek, İşlemek, Killeme, Meşelik, Şekilli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Elemli, Emekli, Emilme, Emişme, Eşilme, İkilem, İlişme, İmleme, İşemek, İşleme, Kelime, Lekeli, Melike, Memeli, Meşime, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ellik, Elmek, Emlik, Emmek, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kelem, Keleş, Kelle, Kelli, Kilim, Killi, Klişe, Melek, Meleş, Melik, Milel, Milim, Milli, Milli, Mimik, Mimli, Şekel, Şekil, Şelek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emiş, Emme, Emmi, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İşli, Kele, Keme, Kile, Kimi, Kişi, Leke, Lime, Meke, Meme, Meşe, Meşk, Şike, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Leş, Lim, Mil, Mim, Şek, Şem, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Eş, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.