MİLLENMEK (TDK)

Akarsuyun getirdiği kumlu, çamurlu toprak, bir yere yığılmak.

Millenmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı M sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKAR Nedir?

Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.

AKARSU Nedir?


1 . Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.
2 . Tek sıra elmastan gerdanlık.

ÇAMURLU Nedir?

Çamur bulaşmış, üstünde veya içinde çamur bulunan: "Uzun sarı tüyleri biraz daha çamurlu, bacakları biraz daha berelenmiş."- R. N. Güntekin.

KUMLU Nedir?


1 . İçinde kum bulunan, kumsal: "Kumlu toprak."- .
2 . mecaz Çok ufak ve sık benekli: "Kumlu kumaş."- . Kumlu özel, isim (ku'mlu) Hatay iline bağlı ilçelerden biri.

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

YIĞILMA Nedir?

Yığılmak işi.

YIĞILMAK Nedir?


1 . Yığma işine konu olmak veya yığma işi yapılmak.
2 . Çok sayıda birikmek, toplanmak: "Bütün köşk kapının önüne yığıldı."- A. Gündüz.
3 . Düşmek, yıkılmak, kendini tutamayıp çökmek: "Boğazını yırtan hıçkırıklarla paşanın ayaklarına yığıldı."- H. E. Adıvar.

E E K L L M M N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Millenmek,

8 Harfli Kelimeler

Millenme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Emilmek, İlenmek, İmlemek, İnlemek, Killeme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elemli, Emekli, Emilme, İlenme, İmleme, İnleme, Kelime, Lekeli, Melike, Memeli,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ellik, Elmek, Emlik, Emmek, Enlem, İlkel, İlmek, İmlek, İnmek, Kelem, Kelle, Kelli, Liken, Melek, Melik, Milel, Nemli, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enli, İken, İlke, İlle, İlme, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lime, Link, Meke, Meme, Meni, Mine, Mink,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Mim, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.