MİKROORGANİZMA (TDK)

Mikroskopla görülebilen organizma.

Mikroorganizma kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi O , yedinci harfi R , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N , onbirinci harfi İ , onikinci harfi Z , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A . Başı M sonu A olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

MİKROSKOP Nedir?

Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye ya da çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan aygıt.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

ORGANİZMA Nedir?


1 . Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.
2 . Herhangi bir canlı varlık.

A A G K M M N O O R R Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Mikroorganizma,

9 Harfli Kelimeler

Organizma,

8 Harfli Kelimeler

Agronomi, Armonika, Marangoz, Margarin, Monogami, Morarmak,

7 Harfli Kelimeler

Akronim, Animizm, Arkaizm, Armonik, Azimkar, İnzimam, Karizma, Kirizma, Magazin, Minorka, Monogam, Morarma, Onarmak, Organik,

6 Harfli Kelimeler

Agnozi, Amazon, Angora, Anorak, Armoni, Arnika, Arzani, Gammaz, Garami, Gazino, İronik, Karaim, Kargir, Karina, Kimono, Kinizm, Korgan, Korona, Makina, Mangiz, Manika, Marazi, Marina, Markiz, Mikron, Mimari, Mimoza, Mizana, Monizm, Morina, Mozaik, Narkoz, Nazari, Nikriz, Nizami, Okrama, Onamak, Onarma, Orgazm, Riziko,

5 Harfli Kelimeler

Agami, Agora, Akman, Akmaz, Akran, Amigo, Anmak, Anzak, Arami, Arazi, Argon, Ariza, Arkoz, Aroma, Azami, Azmak, Azman, Azoik, Garaz, Garoz, Girim, İkram, İkrar, İkraz, İmkan, İmroz, İnkar, İrmik, İroni, İzmir, İznik, Kagir, Kaman, Kamga, Kanma, Karar, Karga, Kargo, Karma, Karni,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akim, Akma, Akor, Aman, Amin, Amir, Amma, Amor, Anam, Anka, Anma, Arak, Araz, Argo, Arka, Arma, Azar, Azim, Azma, Gama, Gani, Gark, Gaza, Gazi, Gonk, Gram, İkaz, İkiz, İkna, İkon, İmam, İman, İmar, İmza, İnak, İnam, İnik, İrin, İzam,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ama, Ana, Ani, Ara, Ari, Ark, Arz, Aza, Gak, Gam, Gar, Gaz, Giz, Gri, İka, İki, İma, İni, İri, Kam, Kan, Kar, Kaz, Kim, Kin, Kir, Kom, Kor, Koz, Mai, Mim, Mir, Mor, Nam, Nar, Naz, Nim, Nom, Oma,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ar, Az, İm, İn, İz, Ki, Mi, Ok, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.