MİKROBİYOLOG (TDK)

Mikrobiyoloji uzmanı.

Mikrobiyolog kelimesi baş harfi M son harfi G olan bir kelime. Başında M sonunda G olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi L , onbirinci harfi O , onikinci harfi G . Başı M sonu G olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MİKROBİYOLOJİ Nedir?

Mikropları konu alan bilim dalı.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

B G K L M O O O R Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Mikrobiyolog,

7 Harfli Kelimeler

Biyolog, Borikli, Brokoli, Kolibri, Kombili,

6 Harfli Kelimeler

Birlik, Glokom, Yilbik,

5 Harfli Kelimeler

Bikir, Bilgi, Bilim, Bilir, Birim, Birli, Borik, Girim, Giyim, Goril, İbrik, İklim, İlmik, İmbik, İmlik, İrmik, Kibir, Kilim, Kiril, Kirli, Kombi, Limbo, Lirik, Mikro, Mobil, Yirik, Yirmi,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Biri, Blok, Brik, Brom, Gibi, Gril, İbik, İlgi, İlik, İlim, Kilo, Kimi, Klor, Koli, Komi, Koro, Krom, Lobi, Logo, Morg, Yogi,

3 Harfli Kelimeler

Bir, Bok, Bol, Bom, Bor, Boy, Gol, Gri, İki, İlk, İri, İyi, Kil, Kim, Kir, Kol, Kom, Kor, Koy, Lig, Lim, Lir, Lok, Lor, Mil, Mir, Mor, Org, Rol, Rom, Yok, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, Ki, Mi, Ok, Ol, Om, Oy, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.