MİGMATİT (TDK)

Tortul katmanlar arasına mağma girmesiyle oluşan değişim kayacı.

Migmatit kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi G , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T . Başı M sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞİM Nedir?


1 . Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.
2 . Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.
3 . biyoloji Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.
4 . denizcilik Rüzgârın yön değiştirmesi.
5 . matematik Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

GİRME Nedir?

Girmek işi: "Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu."- S. F. Abasıyanık.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

KAYA Nedir?


1 . Büyük ve sert taş kütlesi: "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık."- R. H. Karay.
2 . Kayaç.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

TORTUL Nedir?


1 . Tortu niteliğinde olan.
2 . Tortullaşma sonucu oluşmuş: "Tortul kütle."- .

A G M M T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Migmatit,

6 Harfli Kelimeler

İtimat,

5 Harfli Kelimeler

Gitti, İtmam, Tamim,

4 Harfli Kelimeler

Amit, İmam, Miat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ati, Gam, İma, İta, İti, Mai, Mat, Mim, Mit, Tam, Tat, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Am, At, İm, İt, Mi, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.