MİDEVİ (TDK)


1 . Mide ile ilgili olan.
2 . Mideye uygun olan, mideye iyi gelen.

Midevi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi İ , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi İ . Başı M sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

MİDE Nedir?


1 . Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası.
2 . mecaz Karın, karın bölgesi.
3 . mecaz Yemek yeme isteği.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

D E M V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Midevi,

5 Harfli Kelimeler

Devim, İvedi,

4 Harfli Kelimeler

Dimi, Edim, İmdi, İvme, Mide, Midi,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dev, Edi, İde,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, Ev, İm, Me, Mi, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.