MEZİYETLİ (TDK)

Beğenilen, üstün nitelikleri bulunan: "Köy halkı meziyetli insanlardı. Haksızlıktan ve yalanlardan ürkerlerdi."- S. F. Abasıyanık.

Meziyetli kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEĞENİ Nedir?


1 . Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk: "Çoğu kadınların beğenisi kendi kişisel alanlarının dışına pek taşmaz."- H. Taner.
2 . Güzeli çirkinden ayırma yetisi, zevk, gusto: "Kendine özgü bir beğenisi var bu konuda."- N. Cumalı.

HAKSIZ Nedir?


1 . Hak ve adalete uygun olmayan.
2 . Davası, iddiası, davranışı, düşüncesi doğru ve yerinde olmayan (kimse): "Arkadaşınız bu işte haksızdır."- .

HAKSIZLIK Nedir?


1 . Haksız olma durumu.
2 . Hak ve adalete aykırılık: "Sicil müdürü bu haksızlığa karşı köpürüyor."- M. Ş. Esendal.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

MEZİYETLİ Nedir?

Beğenilen, üstün nitelikleri bulunan: "Köy halkı meziyetli insanlardı. Haksızlıktan ve yalanlardan ürkerlerdi."- S. F. Abasıyanık.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

YALAN Nedir?


1 . Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır: "Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski şarklılardır."- A. Haşim.
2 . sıfat Uydurma.

E E L M T Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Meziyetli,

8 Harfli Kelimeler

Eziyetli,

7 Harfli Kelimeler

İzletme, Meziyet,

6 Harfli Kelimeler

Eyitme, Ezilme, Eziyet, İletim, İletme, İlmiye, İtilme, İzleme, Temyiz, Tilmiz, Zilyet,

5 Harfli Kelimeler

Elzem, Eylem, İleti, İzlem, Limit, Melez, Metil, Meyil, Mitil, Teizm, Telem, Temel, Temiz, Teyel, Teyze, Tezli, Yelme, Yetim, Yetme, Yezit, Yitim, Yitme, Zeyil,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Etil, Etli, Etme, Ezel, Ezme, İlim, İlme, İtme, Liet, Lime, Meze, Yele, Yeme, Yeti, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İti, İye, İyi, Ley, Lim, Met, Mey, Mil, Mit, Tel, Tem, Tez, Tim, Tiz, Yel, Yem, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Et, Ey, İl, İm, İt, İz, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.