MEZGİTGİLLER (TDK)

Balıklar sınıfının kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familyası.

Mezgitgiller kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı M sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

KEMİKLİ Nedir?


1 . Kemiği olan veya çok kemiği olan.
2 . Kemikleri iyi gelişmiş: "Kemikli çocuk."- .
3 . mecaz Çok zayıf, sıska: "Uzun ve kemikli yüzler sanki keder için yaratılmış."- R. H. Karay.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TATLI Nedir?


1 . Şeker tadında olan: "Tatlı nar. Tatlı elma."- .
2 . Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen: "Tatlı su. Tatlı salatalık."- .
3 . isim Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek: "Baklava, revani, lokma birer tatlıdır."- .
4 . zarf Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla: "Ne tatlı bakıyordu."- .
5 . mecaz İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren: "Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı."- Y. Z. Ortaç.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

E E G G L L M R T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Mezgitgiller,

9 Harfli Kelimeler

Getirilme, İzletilme,

8 Harfli Kelimeler

Eritilme, Gizletme, İletilme, İlgileme,

7 Harfli Kelimeler

Ergitme, Gelirli, Gerelti, Gergili, Gerilim, Gerilme, Getirim, Getirme, Gezilme, Girilme, Gizemli, Gizleme, İzletme, Rimelli, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Ergime, Erimez, Eritme, Ezgili, Ezilme, Gelgel, Gelgit, Gerili, Getiri, İletim, İletme, İmgeli, İtilme, İzleme, Lirizm, Mezgit, Millet, Rizeli, Terzil, Tilmiz, Zillet,

5 Harfli Kelimeler

Elzem, Erime, Erzel, Gelir, Gelme, Gemre, Gergi, Gerim, Geriz, Germe, Gerze, Gezme, Girim, Girme, Gitme, Gizem, Gizil, Gizli, İleri, İleti, İllet, İrite, İzlem, İzmir, Lerze, Limit, Liret, Litre, Melez, Meret, Metil, Metre, Milel, Milli, Milli, Mitil, Remel, Remil, Remiz, Rezil,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Emir, Ergi, Eril, Erim, Erme, Erte, Eter, Etil, Etli, Etme, Ezel, Ezgi, Ezme, Gele, Gemi, Geri, Getr, Gezi, Gril, İlgi, İlim, İlle, İlme, İmge, İtme, Liet, Lime, Meri, Mert, Meze, Reel, Remi, Reze,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Eti, Gem, Gez, Giz, Gri, İle, İri, İti, Lig, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tel, Tem, Ter, Tez, Tim, Tiz, Zem, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Et, Ge, İl, İm, İt, İz, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.