MEZCETMEK (TDK)

Birbirine katmak, katıştırmak.

Mezcetmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi C , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı M sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KATIŞTIRMA Nedir?

Katıştırmak işi.

KATIŞTIRMAK Nedir?

Bir şeyin içine başka bir şey katarak karıştırmak.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAK Nedir?


1 . Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak: "Sirkeye su katmak."- .
2 . Bir araya getirmek: "Fadime, bu yavru bolluğu arasında kuzuları çocuklara ve çocukları kuzulara katarak en olgun bir saadet içinde yaşamış."- H. E. Adıvar.
3 . Birlikte göndermek: "Kafileye muhafız katmak."- .
4 . halk ağzında Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.

KATMAK Nedir?


1 - Bir şeyin içine, üstüne ya da yanına, niteliğini değiştirmek ya da niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak, °ilave etmek.
2 - Birlikte göndermek.
3 - Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.

C E E E K M M T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mezcetmek,

8 Harfli Kelimeler

Cemetmek, Mezcetme,

7 Harfli Kelimeler

Cemetme,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Emcek, Emmek, Etmek, Ezmek, Tekme, Temek, Tezce, Tezek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Emek, Emet, Emme, Etek, Etme, Ezme, Keme, Kete, Meke, Meme, Meze, Teke,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Ece, Eke, Kem, Ket, Kez, Met, Tek, Tem, Tez, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Em, Et, Ke, Me, Te, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.